Drillcon förnyar raiseborrningskontrakt i Portugal 15.1.2016

Only available in SwedishDrillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA fått kontraktet för raiseborrning i Neves Corvo-gruvan förnyat. Gruvan drivs av Somincor och är en del av Lundin Mining. Kontraktet som är tvåårigt omfattar 2016 och 2017 med option för ytterligare ett år. Volymen borrningen är inte garanterad men Drillcon räknar med att omsätta 25-30 MSEK per år. Kontraktet kommer att engagera två till tre raiseborrmaskiner.
|

Byte av CEO i Drillcon 4.1.2016

Mikael Berglund lämnar under 2016 sin tjänst som VD i Drillcon AB och CEO för Drillcon Group. Patrik Rylander har utsetts till ny VD och CEO. Datumet för Patriks tillträde är ännu inte fastställt men det blir senast den 1 juli 2016. Fram till dess att Patrik har möjlighet att tillträda kommer Mikael att fortsätta som CEO
|

Suomen Malmi Oy ansöker om konkurs 22.12.2015

Drillcon AB:s finska dotterbolag Suomen Malmi Oy ansöker om konkurs.Länk till pressmeddelande i pdf
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Suomen Malmi Oy and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008