Delårsrapport januari-september 2015 5.11.2015

Sammanfattning juli-september 2015Nettoomsättningen uppgick till 74 047 tkr (62 639)Rörelseresultat EBITDA var 11 010 tkr (5 821)Resultat efter skatt 3 568 tkr (785)Resultatet per aktie 0,08 kr (0,02)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 1 683 tkr (12 531)VD Mikael Berglund kommenterar: "Rekordproduktion för raiseborrning under tredje kvartalet med fortsatt ökad rörelsemarginal. God beläggning och stabil produktion i Sverige."
|

Halvårsrapport januari-juni 2015 19.8.2015

Only available in SwedishNettoomsättningen uppgick till 142 160 tkr (172 225)Rörelseresultat EBITDA var 19 171 tkr (23 418)Resultat efter skatt 4 118 tkr (7 715)Resultatet per aktie 0,09 kr (0,17)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16 381 tkr (3 023)VD Mikael Berglund kommenterar:"Raiseborrningsverksamheten fortsätter att utvecklas starkt med ökad volym och stabilt resultat. Trots lägre omsättning för helheten så har vi ökat effektiviteten och stärkt rörelsemarginalen under andra kvartalet."
|

Drillcon raiseborrar åt Boliden 22.7.2015

Information only available in Swedish. Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB erhållit två kontrakt för raiseborrning av Boliden i Kankberg- respektive Renströmsgruvan. Kontrakten omfattar två schakt i Kankberg och tre i Renström med option på ytterligare schakt i båda gruvorna. Projektet i Kankberg startades under våren och till Renström mobiliserades utrustningen i slutet på juni. Projekten säkrar beläggning för två av Drillcons flotta på elva raiseborrmaskiner en bit in på 2016 och ännu längre om optionen utnyttjas.
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Suomen Malmi Oy and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008