Drillcon Core varslar om uppsägningar 10.7.2014

Drillcon AB:s svenska dotterbolag Drillcon Core AB (Core) varslar 17 personer på grund av i förtid reducerade borrningsprogram under hösten. Neddragningarna gäller borrningar ovan jord i Bergslagen som kommer att avslutas under augusti och september vilket är tidigare än planerat. Dessutom avslutas två borrningsprojekt under jord. Förhandlingar med IF Metall har inletts och beräknas vara avslutade senast under augusti.
|

Drillcon får borrning i Kiruna åt LKAB 8.7.2014

Only available in Swedish. Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB, erhållit ett kontrakt för kärnborrning av LKAB. Kontraktet omfattar ca 8 000 borrmeter under jord i Kiruna. Två borrmaskiner kommer att vara sysselsatta sju dagar i veckan året ut. Kontraktsvärdet beräknas till ca 5 Mkr.
|

Drillcon erhåller två borrkontrakt åt Boliden 19.5.2014

Only available in Swedish.Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB erhållit två kontrakt för kärnborrning av Boliden. Båda kontrakten är tvååriga och gäller till 2016-02-28. Kontrakten omfattar borrning under jord i Garpenberg samt borrning för fältprospektering i Bergslagen. Under 2014 kommer 6 till 7 borrmaskiner att vara sysselsatta i projekten.Länk till pressmeddelande som PDF-fil.
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP

DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Suomen Malmi Oy and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008