Årsstämma i Drillcon AB (publ) 12.5.2015

Information in Swedish only.Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 12 maj hållit årsstämma i Nora.
|

Delårsrapport januari-mars 2015 8.5.2015

Nettoomsättningen uppgick till 71 412 tkr (85 119)Rörelseresultat EBITDA var 8 584 tkr (10 559)Resultat efter skatt 1 125 tkr (3 094)Resultatet per aktie 0,03 kr (0,07)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 220 tkr (-8 912) VD Mikael Berglund kommenterar:"En något lägre omsättning än föregående år men god rörelsemarginal trots resurskrävande nyetableringar som kommer generera volym och ökad marginal under andra kvartalet."
|

Kallelse till Drillcons årsstämma den 12 maj 2015 8.4.2015

Information only available in SwedishÅrsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 12 maj 2015, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Suomen Malmi Oy and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008