Kallelse till Drillcons årsstämma den 14 maj 2014 8.4.2014

Only available in SwedishÅrsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 14 maj 2014, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
|

Bokslutskommuniké 2013 19.2.2014

Only available in Swedish Nettoomsättningen uppgick till 343 788 tkr (385 273)Rörelseresultat EBITDA var 34 313 tkr (54 292)Resultat efter skatt 7 995 tkr (23 992)Resultatet per aktie 0,18 kr (0,54)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 623 tkr (38 832)Styrelsen föreslår en utdelning på 0,10 kr/aktie (0,18) vilket motsvarar 4 460 tkr (8 028)
|

Drillcon Smoy överens med Metallarbetarförbundet 17.12.2013

Only available in Swedish.Drillcon AB:s finska dotterbolag Suomen Malmi Oy (Smoy) har tecknat en överenskommelse med finska Metallarbetarförbundet rörande retroaktiv ersättning för resor till och från arbetsplatserna. Överenskommelsen är ett resultat av att Smoy och dess arbetsgivarförbund, Teknologiindustrin, förlorade i Arbetsdomstolen den 27:e maj rörande tolkningen av det centrala kollektivavtalet för reseersättningar. Överenskommelsen innebär en kostnad på ca 4,6 Mkr vilket är lägre än de 6,8 Mkr som reserverades tidigare under året. Således kommer en positiv justering om ca 2,2 Mkr att göras under fjärde kvartalet och redovisas i bokslutskommunikén den 19:e februari 2014.
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP

DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Suomen Malmi Oy and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008