Drillcon utökar borrningarna åt LKAB 23.5.2016

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, tecknade via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB i mars ett två-årskontrakt med LKAB för kärnborrning under jord i Malmberget. Detta offentliggjordes i pressmeddelande 2016-03-03.Bolaget bedömde då att kontraktet skulle sysselsätta tre maskiner och omsätta 15-25 Mkr årligen. LKAB har nu tagit beslut att kraftigt utöka sitt borrprogram i Malmberget och Drillcon kommer att från och med juni ta ytterligare tre maskiner i drift och fördubbla produktionstakten.
|

Årsstämma i Drillcon AB (publ) 18.5.2016

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora.
|

Delårsrapport januari-mars 2016 11.5.2016

Nettoomsättningen uppgick till 67 536 tkr (71 412)Rörelseresultat EBITDA var 11 303 tkr (8 584)Resultat efter skatt 4 684 tkr (1 125)Resultatet per aktie 0,11 kr (0,03)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 162 tkr (-2 220) VD Mikael Berglund kommenterar: "En bra start på året med kraftigt förbättrat rörelseresultat och goda utsikter för resten av året med bl.a. stigande metallpriser."
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008