Bokslutskommuniké 2014 20.2.2015

Only available in Swedish Nettoomsättningen uppgick till 307 776 tkr (343 788)Rörelseresultat EBITDA var 41 600 tkr (34 313)Resultat efter skatt 13 677 tkr (7 995)Resultatet per aktie 0,31 kr (0,18)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 047 tkr (38 623)Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 kr/aktie (0,10) vilket motsvarar 22 300 tkr (4 460).
|

Drillcon tecknar nytt treårsavtal med Zinkgruvan Mining 9.2.2015

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB tecknat ett nytt treårsavtal med Zinkgruvan Mining AB för kärnborrning under jord för åren 2015-2017. Avtalet är flexibelt rörande volymer men Drillcon räknar med att det leder till en omsättning på 10-12 Mkr under 2015, vilket är i nivå med tidigare års nivåer.
|

Traction ökar ägandet i Drillcon 22.12.2014

AB Traction (publ) förvärvade den 19 december 1.279.483 aktier i Drillcon vilket innebär att Tractions ägande ökade från 22.255.400 aktier till 23.534.883 aktier motsvarande en ökning från 49,9% till 52,8% av aktierna och rösterna i bolaget.Pressmeddelandet som pdf.
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Suomen Malmi Oy and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008