Drillcon AB kvartalsrapport tre (3) 4.11.2016

Omstrukturering och marknadsanpassning börjar ge resultat. Det har varit ett intensivt kvartal tre, där arbetet med omstrukturering och marknadsanpassning av Drillcon Scandinavia börjar ta form och generera ökade produktionsvolymer. Etableringen av det nya dotterbolaget Drillcon Americas SpA i Chile gav snabbt resultat och vårt första raiseborrning kontrakt slutits. Produktionen startas januari / februari, 2017. Vidare har vi besökt andra länder i Sydamerika i syfte att skapa en ökad förståelse om marknadsläget. Vårt arbete att växa på våra befintliga marknader samt aktivt söka möjligheter att ta kontrakt på nya marknader kommer fortsätta.
|

NY VD TILL DRILLCON SCANDINAVIA AB 3.11.2016

Det är med glädje vi kan meddela att Drillcon Scandinavia AB har rekryterat Svante Berglund som ny vd för bolaget.
|

DRILLCONS DOTTERBOLAG I SYDAMERIKA HAR ERHÅLLIT SITT FÖRSTA BORRKONTRAKT 3.10.2016

  Drillcon AB:s nystartade dotterbolag Drillcon Americas SPA har erhållit sitt första borrkontrakt i Chile. Kontraktet avser raise-borrning av två schakt (om totalt ca 400 meter) i Chuquicamata-Calama. Projektet skall påbörjas i januari 2017 och beräknas vara klart under oktober 2017.
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008