Kallelse till Drillcon årsstämma den 18 maj 2017 10.4.2017

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 18 maj 2017, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.  Kallelsen publiceras på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) idag och bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen 11 april 2017. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 finns tillgänglig på hemsidan senast tre veckor innan stämman.   Patrik Rylander, VD Drillcon AB Telefon: 070 628 9719 E-post: patrik.rylander@drillcon.se
|

Drillcon erhåller borrkontrakt Förbifart Stockholm 14.3.2017

Drillcon Scandinavia har erhållit ett kärnborrningskontrakt för injektering rörande ventilationsschakt i projektet Förbifart Stockholm. Kunden är Implenia och arbetet kommer starta upp i slutet av april, 2017 med ett kontraktsvärde på cirka 13Mkr. (Bakgrund; förbifart Stockholm är ett infrastrukturprojekt som kommer bygga 21 kilometer väg i en sträckning från Skärholmen i söder till Akalla i norr där hela 18 kilometer kommer att löpa i tunnel.)  Patrik Rylander, VD Drillcon AB Telefon: 070 628 9719 E-post: patrik.rylander@drillcon.se
|

Bokslutskommuniké 2016 17.2.2017

2016 - Ett år med fokus på förändring, anpassning och utveckling  2016 var ett år med ökad tillväxt i jämförbara enheter. Lönsamheten har utvecklats väl i Scandinavia och backat något i Iberia. Internt var det ett år med förändring, utveckling och anpassning av Drillcons verksamhet under kontrollerade former. Drillcon Scandinavia (tidigare Drillcon Core) har under året vänt till ett positivt resultat. Fjärde kvartalet växte koncernens omsättning på dess två huvudmarknader med 20%. Den grund som lagts under 2016 skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i hela koncernen på befintliga och nya marknader. Patrik Rylander, vd
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008