DRILLCON AB ETABLERAR DOTTERBOLAG I SYDAMERIKA 14.9.2016

Drillcon har tagit ett beslut att starta upp ett nytt dotterbolag i Sydamerika, Drillcon Americas SPA. Bolaget kommer ha sitt säte i Santiago, Chile, och förväntas vara operativt i slutet av oktober 2016. Vi har noterat ett ökat intresse av våra tjänster från kunder i Sydamerika. Med Drillcon Americas SPA kommer vi närmare våra kunder och vårt utbud av tjänster blir mer tillgängligt och kan anpassas efter kunders behov.  
|

Förändringar i vårt dotterbolag Drillcon Core AB 13.9.2016

Drillcon Core AB kommer att rekrytera en ny vd samt byter namn till Drillcon Scandinavia AB
|

Delårsrapport januari-juni 2016 17.8.2016

Stabilt resultat i en fortsatt tuff marknad Orderingången under året började bra, men har under kvartal 2 varit något svagare. Trots detta har Drillcon en volymtillväxt på ca två procent jämfört med föregående år (med det tidigare dotterbolaget, finska SMOY eliminerat). Jag bedömer att den underliggande efterfrågan av våra tjänster har ökat, och vi arbetar med att växa på våra befintliga marknader samt söker aktivt möjligheter att ta nya kontrakt på nya marknader. Patrik Rylander, vd länk till delårsrapport jan-juni 2016 som pdf
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008