KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 12.4.2016

Nedanstående kallelse publiceras idag på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) och kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2016. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett.
|

Drillcon får förnyat borrningskontrakt hos LKAB 3.3.2016

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB, erhållit ett förnyat kontrakt för kärnborrning under jord i Malmberget av LKAB. Kontraktet som är tvåårigt, med option för ett tredje år, gäller från april 2016 och omfattar ca 30 000 till 50 000 borrmeter per år och kommer att sysselsätta tre borrmaskiner sju dagar i veckan. Kontraktsvärdet beräknas till mellan 15 och 25 Mkr årligen.
|

Bokslutskommuniké januari-december 2015 19.2.2016

Nettoomsättningen uppgick till 278 975 tkr (307 776)Rörelseresultat EBITDA var 24 969 tkr (41 600)Resultat efter skatt -5 230 tkr (13 677)Resultatet per aktie -0,12 kr (0,31 )Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 137 tkr (27 047 )Dotterbolaget Suomen Malmi Oy i konkurs 2015-12-28Styrelsen föreslår en utdelning på 0,45 kr/aktie (0,50) vilket motsvarar 20 070 tkr (22 300). VD Mikael Berglund kommenterar: " Finska dotterbolaget i konkurs. Portugal fortsatt starkt trots svagare avslutning. Bra förutsättningar för 2016 där vi kan fokusera på att utveckla Portugal och Sverige."
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008