Drillcon raiseborrar åt Boliden 22.7.2015

Information only available in Swedish. Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB erhållit två kontrakt för raiseborrning av Boliden i Kankberg- respektive Renströmsgruvan. Kontrakten omfattar två schakt i Kankberg och tre i Renström med option på ytterligare schakt i båda gruvorna. Projektet i Kankberg startades under våren och till Renström mobiliserades utrustningen i slutet på juni. Projekten säkrar beläggning för två av Drillcons flotta på elva raiseborrmaskiner en bit in på 2016 och ännu längre om optionen utnyttjas.
|

Årsstämma i Drillcon AB (publ) 12.5.2015

Information in Swedish only.Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 12 maj hållit årsstämma i Nora.
|

Delårsrapport januari-mars 2015 8.5.2015

Nettoomsättningen uppgick till 71 412 tkr (85 119)Rörelseresultat EBITDA var 8 584 tkr (10 559)Resultat efter skatt 1 125 tkr (3 094)Resultatet per aktie 0,03 kr (0,07)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 220 tkr (-8 912) VD Mikael Berglund kommenterar:"En något lägre omsättning än föregående år men god rörelsemarginal trots resurskrävande nyetableringar som kommer generera volym och ökad marginal under andra kvartalet."
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Suomen Malmi Oy and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008