Delårsrapport januari-juni 2016 17.8.2016

Stabilt resultat i en fortsatt tuff marknad Orderingången under året började bra, men har under kvartal 2 varit något svagare. Trots detta har Drillcon en volymtillväxt på ca två procent jämfört med föregående år (med det tidigare dotterbolaget, finska SMOY eliminerat). Jag bedömer att den underliggande efterfrågan av våra tjänster har ökat, och vi arbetar med att växa på våra befintliga marknader samt söker aktivt möjligheter att ta nya kontrakt på nya marknader. Patrik Rylander, vd länk till delårsrapport jan-juni 2016 som pdf
|

Drillcon utökar borrningarna åt LKAB 23.5.2016

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, tecknade via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB i mars ett två-årskontrakt med LKAB för kärnborrning under jord i Malmberget. Detta offentliggjordes i pressmeddelande 2016-03-03.Bolaget bedömde då att kontraktet skulle sysselsätta tre maskiner och omsätta 15-25 Mkr årligen. LKAB har nu tagit beslut att kraftigt utöka sitt borrprogram i Malmberget och Drillcon kommer att från och med juni ta ytterligare tre maskiner i drift och fördubbla produktionstakten.
|

Årsstämma i Drillcon AB (publ) 18.5.2016

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora.
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP


DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008