Delårsrapport jan-juni 2014 (jan-juni 2013) 19.8.2014

Nettoomsättningen uppgick till 172 225 tkr (188 641)Rörelseresultat EBITDA var 23 418 tkr (15 431)Resultat efter skatt 7 715 tkr (2 782)Resultatet per aktie 0,17 kr (0,06)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 023 tkr (13 206)
|

Drillcon Core varslar om uppsägningar 10.7.2014

Drillcon AB:s svenska dotterbolag Drillcon Core AB (Core) varslar 17 personer på grund av i förtid reducerade borrningsprogram under hösten. Neddragningarna gäller borrningar ovan jord i Bergslagen som kommer att avslutas under augusti och september vilket är tidigare än planerat. Dessutom avslutas två borrningsprojekt under jord. Förhandlingar med IF Metall har inletts och beräknas vara avslutade senast under augusti.
|

Drillcon får borrning i Kiruna åt LKAB 8.7.2014

Only available in Swedish. Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB, erhållit ett kontrakt för kärnborrning av LKAB. Kontraktet omfattar ca 8 000 borrmeter under jord i Kiruna. Två borrmaskiner kommer att vara sysselsatta sju dagar i veckan året ut. Kontraktsvärdet beräknas till ca 5 Mkr.
| News archive
Print version

DRILLCON GROUP

DRILLING AND GEO SERVICE CONTRACTORS

 

- EXPLORATION DRILLING

 

- RAISEBORING

 

- GEO SERVICES

 

 

Drillcon AB (publ), with its subsidiaries Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Suomen Malmi Oy and Drillcon Norway AS, is a diamond core and raiseboring contractor to the mining and construction industry, with Europe as the principal market. Drillcon had a turnover of approx. 38.7 million EUR in 2013.

 

Contact Us

AFFILIATES

Drillcon Core
Drillcon Iberia
SMOY
Copyright Drillcon AB 2008