Annual General Meeting

Sedan den 1 juli 2019 är bolag på Nasdaq First North Premier Growth Market skyldiga att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, på samma sätt som stora noterade bolag. Koden bygger på systemet ”följ eller förklara” och är alltså ingen ny lag att användas i sin helhet. För Drillcons del är det motiverat att följa koden i vissa avseenden, men eftersom detta är ett litet bolag med en tydlig huvudägare, är det mindre lämpligt att lägga resurser på att anta regelverket i sin helhet. Drillcon har valt att föreslå ett avsteg från Koden vad gäller valberedning, och som tidigare låta huvudägaren utföra detta, vilket föreslås inför stämman 2023.

Bolaget har en tydlig huvudägare i AB Traction, som hittills har hanterat val till styrelsen. Det finns i det svenska samhället en positiv syn på att större aktieägare tar ett särskilt ansvar för bolagen genom att från styrelsepositioner aktivt delta i förvaltningen av bolag. Eftersom AB Traction är den i särklass största aktieägaren och har en tydlig inriktning på att styra och utveckla aktiebolag , så föreslås stämman 2023 att besluta att inte tillämpa Kodreglerna om valberedning, utan att tills vidare låta huvudägaren ensamt utgöra valberedning. Förslag på förändringar i styrelsen tas gärna emot av AB Tractions vd Petter Stillström, på petter.stillstrom@traction.seArticle of Association Notice of AGM Proxy for AGM Board Opinion Authorization 2023 Integritetspolicy Protocol from AGM 2024 Protocol from AGM 2023 Protocol from AGM 2022