parallax background

Drillcon AB – Tredje Kvartalets Rapport – 2018

Drillcon Americas erhåller ett kontrakt avseende raiseborrning
October 17, 2018
Drillcon Scandinavia Erhåller ett Borrkontrakt Med Lkab Motsvarande ett Värde upp Till 200 Mkr
December 19, 2018

Organisk tillväxt med 14 procent och rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 30 procent.

Ett tredje kvartal som växlar upp i volym och lönsamhet. Kvartalet genererar en organisk tillväxt med ca 14 procent och rörelseresultatet efter avskrivningar ökade med 30 procent jämfört med föregående års kvartal. Jämför vi årets första åtta månader med föregående år är det en förbättring med ca 14 procent i organisk tillväxt och resultat efter skatt.

Perioden juli – september
• Nettoomsättning 94,7 Mkr (82,9 Mkr)
• EBITDA uppgick till 16,9 Mkr (14,4 Mkr)
• Resultat efter skatt uppgick till 7,6 Mkr (5,4Mkr)
• Kassaflöde från löpande verksamhet 7,7 Mkr (7,4 Mkr)
• Resultat per aktie uppgick till 0,17kr (0,12 kr)

Perioden januari – september
• Nettoomsättning 287,1 Mkr (252,6 Mkr)
• EBITDA uppgick till 45,8 Mkr (43,0 Mkr)
• Resultat efter skatt uppgick till 21,3 Mkr (18,6 Mkr)
• Kassaflöde från löpande verksamhet 34,0 Mkr (7,5 Mkr)
• Resultat per aktie uppgick till 0,48 kr (0,42 kr)

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 05 september 2018 kl 09.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB