parallax background

Drillcon Americas erhåller ett kontrakt avseende raiseborrning

Drillcon erhåller raiseborrningskontrakt med lns as
September 5, 2018
Drillcon AB – Tredje Kvartalets Rapport – 2018
November 13, 2018

Drillcon Americas erhåller ett kontrakt avseende raiseborrning

Drillcon Americas SpA har slutit ett kontrakt för Raiseborrning med Ferrovial i Chile. Kontraktet avser borrning av två schakt som ingår i ett stort vattenkraftsprojekt i Anderna, Chile. Arbetet kommer startas upp i februari 2019 och beräknas vara klart augusti 2020. Kontraktsvärdet är cirka 42 Mkr.

”Vi är mycket glada att sluta ett kontrakt som sträcker sig över en period på ca 1,5 år i Chile. Det ger oss tid att bygga en stark lokal organisation och samtidigt fortsätta marknadsarbetet för att vinna nya kontrakt. Vi ser detta kontrakt som ett kvitto att vår lokala närvaro och marknadsarbete nu har belönats. Varumärket Drillcon börjar bli igenkänt och har resulterat i ett ökande antal kundförfrågningar.”
– säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 05 september 2018 kl 09.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB