parallax background

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – Dundee precious metals inc

Drillcon Scandinavia Erhåller ett Borrkontrakt Med Lkab Motsvarande ett Värde upp Till 200 Mkr
December 19, 2018
Drillcon Bokslutskommuniké 2018
February 15, 2019

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – Dundee precious metals inc

CHELOPECH MINING – Dundee Precious Metals INC. har förlängt pågående ramavtal med Drillcon Iberia rörande Raiseborrning med ett år och startar på en gång. Om ramavtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till cirka 11 Mkr.

“Chelopech Mining är, och har under snart ett decennium varit en mycket viktig kund rörande Raiseborrning till Drillcon. Vi är mycket glada att vi har fått fortsatt förtroende med ett förlängt avtal och ser det som ett kvitto att Drillcon levererar ett mervärde till Chelopech’s produktion av koppar och guld. Kontraktets storlek är inte särskilt stort sett till Drillcons omsättning idag och har en marginell positiv påverkan på resultatet, men en viktig milstolpe för att vidmakthålla marknadsnärvaron i denna del av Europa” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

(Bakgrund; Dundee Precious Metals är ett gruvföretag med verksamheter i Namibia och Bulgarien samt bedriver exploration verksamhet i Serbien och Armenien., Chelopech Mining utvinner koppar och guld utanför Sofia i Bulgarien och startade sin verksamhet 1954.)

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 05 september 2018 kl 09.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB