parallax background

Drillcon erhåller borrkontrakt med boliden garpenberg

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt
April 23, 2020
Årsstämma i Drillcon AB (publ)
May 20, 2020

Boliden Garpenberg har slutit ett två-årigt ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning. Kontraktet avser ovanjord- och underjordsborrning i Bergslagsområdet och startar på en gång.

Boliden är, och har mycket länge varit, en viktig kund rörande prospekteringsborrning för Drillcon. Vi är mycket glada att vi har fått fortsatt förtroende med ett nytt avtal och ser det som ett kvitto på att Drillcon levererar ett mervärde till Boliden Garpenbergs produktion av zink, koppar, silver och guld”

” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

Nora 28 april 2020

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

 Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se