parallax background

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – dundee precious metals inc

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med mandalay resources – Björkdalsgruvan AB
December 20, 2019
Drillcon erhåller ett borrkontrakt med lunds Universitet
February 10, 2020

CHELOPECH MINING – Dundee Precious Metals INC. har förlängt pågående ramavtal med Drillcon Iberia rörande Raiseborrning med två år och startar i januari 2020. Om ramavtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till cirka 22 Mkr.

Vi är mycket glada att vi har fått fortsatt förtroende med ett förlängt avtal och ser det som ett kvitto att Drillcon levererar ett mervärde till Chelopech’s produktion av koppar och guld.’’ säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 27 december kl 13.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se