parallax background

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med lunds Universitet

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – dundee precious metals inc
December 27, 2019
Drillcon Bokslutskommuniké 2019
February 14, 2020

Lunds universitet och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande vetenskaplig borrning i Sverige. Arbetet förväntas starta upp i april, 2020.

Vi är mycket glada att vi har fått förtroendet av Lunds universitet att genomföra ett djupborrhål på cirka 2,5 km. Syftet med borrningen handlar om att förstå vilka processer som är verksamma när en fjällkedja (orogen) stor som Himalaya bildas Arbetet innebär ett kontinuerligt prov (borrkärna) och därmed en profil genom en del av fjällkedjan som har skjutits sammanlagt flera hundra kilometer över Sveriges urberg (Fennoskandiska skölden). Kontraktets storlek är inte särskilt stort sett till Drillcons omsättning idag och har en marginell positiv påverkan på resultatet.’’ säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 27 december kl 13.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se