parallax background

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med mandalay resources – Björkdalsgruvan AB

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med posiva oy i Finland
December 5, 2019
Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – dundee precious metals inc
December 27, 2019

Björkdalsgruvan AB – Mandalay Resources och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande prospekteringsborrning för 2020. Kontraktet börjar gälla mars 2020 och borrningsarbetet skall vara slutfört under 2020. Kontraktet motsvarar ett värde på ca 15 Mkr om kontraktet avropas i sin helhet. Kontraktet har även en option som kan avropas och motsvarar maximalt ett värde på ca 5 Mkr.

Vi är mycket glada att vi har fått förtroende med Björkdalsgruvan AB att genomföra prospekteringsborrning under 2020. Björkdalsgruvan är en av norra Europas största gruvor för utvinning av guld. Gruvan är belägen nordväst om Sandfors, cirka 20 kilometer väster om Kåge i Västerbottens län. Vi är mycket glada att vi premieras med ett kontrakt med Björkdalsgruvan och vi ser det som ett kvitto att Drillcon levererar ett mervärde till deras produktion av guld.’’ säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 6 november kl 08.30 (CET). Kvartalsrapporten har översiktligt granskas av företagets revisorer. Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se