parallax background

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med posiva oy i Finland

Drillcon contribute to the fight against childhood cancer
November 8, 2019
Drillcon erhåller ett borrkontrakt med mandalay resources – Björkdalsgruvan AB
December 20, 2019

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med posiva oy i Finland

Posiva OY och Drillcon Scandinavia har idag slutit ett avtal rörande borrning för kärnavfallshantering i Finland.
Arbetet förväntas starta upp i januari, 2020.

Vi är mycket glada att vi har fått förtroendet av Posiva OY AB att genomföra borrning för
kärnavfallshantering. Speciellt glädjande är det då Posiva OY är en ny kund och Drillcon kommer tillbaka till marknaden i Finland efter några års frånvaro. Kontraktets storlek är inte särskilt stort sett till Drillcons omsättning idag och har en marginell positiv påverkan på resultatet.’’ säger Patrik Rylander vd på Drillcon
AB.

” (Bakgrund; Posiva OY är en expertorganisation inom kärnavfallshantering som ansvarar för det slutliga
bortskaffandet av använt kärnbränsle. Posiva OY grundades 1995.)

Nora 5 november 2019

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se