parallax background

Drillcon etablerar nytt dotterbolag på irland

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med skanska i norge
March 10, 2021
Kallelse till Drillcon årsstämma den 19 maj 2021
April 21, 2021

Under 2020 slöts två kontrakt på Irland med Boliden Tara Mine som var ett genombrott för Drillcon på en ny geografisk marknad. Detta följs nu upp med ett nytt ramavtal som sträcker sig över en period om tre år med samma kund och startar upp det andra kvartalet, 2021. Eftersom vår lokala närvaro på en ny geografisk marknad ytterligare har stärkts har ledningen tagit ett beslut att etablera ett nytt dotterbolag, Drillcon Irland. Ambitionen är att bolaget skall vara legaliserat i närtid och rekrytering av personal i ledande positioner har därför nu påbörjats.

– ” Irland är för Drillcon en ny geografisk marknad där vi slöt vårt första historiska kontrakt under tredje kvartalet 2020. Att nu, i första kvartalet 2021 kunna ta ett beslut att etablera ett nytt dotterbolag på Irland är mycket roligt. Etableringen av ett nytt bolag kommer på sikt stärka vår närvaro och öka vår konkurrenskraft samt ge oss möjligheten att fortsätta växa organiskt, vilket är linje med vår Territory Management strategi.”

Nora 8 april 2021
Patrik Rylander,
Drillcon AB
VD & Koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 8 mars kl 09:00. (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se