parallax background

Drillcon lägger varsel samt kortidspermitterar

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining ab
February 25, 2020
Drillcon AB, förslag om utdelning på 0,50 kr per aktie dras tillbaka
March 31, 2020

Drillcon Scandinavia har i dag varslat 25 medarbetare samt beslutat genomföra korttidspermitteringar vid två arbetsställen. Grund till dessa åtgärder är att kunderna inom ramen av befintliga kontrakt valt att minska sin produktion av borrmetrar.

Den rådande osäkerheten med COVID-19 och den globala dramatiska ekonomiska nedgången som nu råder med lägre metallpriser har inneburit att några kunder valt att minska borrproduktionen. Detta får som konsekvens att vi tappar produktionsvolymer och därför är det nu nödvändigt att snabbt anpassa sig till de nya förhållanden som råder. Om fler av våra kunder väljer att minska sin borrproduktion så är vi beredda att vidtaga ytterligare snabba åtgärder. ” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.”

” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

Nora 26 mars 2020

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 26 mars kl 16.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.
Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se