parallax background

Drillcon sluter ett borrkontrakt med trafigura mining group – matsa som motsvarar ett värde mellan 240-260 mkr

Drillcon erhåller borrkontrakt med boliden tara mines dac på irland
August 24, 2020
Drillcon har slutit ett ramavtal med zinkgruvan mining rörande prospekteringsborrning
October 30, 2020

Trafigura Mining Group – Matsa, Magdalena i Spanien har slutit ett ramavtal rörande raiseborrning med Drillcon Iberia SA. Avtalet motsvarar ett värde mellan 240-260 Mkr om det avropas i sin helhet och gäller över en period om fyra år. Arbetet enligt avtal påbörjas direkt.

– ” Trafigura Group-Matsa Mine är, och har under flera år varit en mycket viktig kund till Drillcon Iberia. Vi är mycket glada att vi har fått förtroende med ett nytt längre avtal över en period om fyra år. Avtalet ger en långsiktig hög produktionsvolym och vi ser det som en kvittens på att man är nöjd med den kompetens och service vi tillför deras produktion.” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.”

säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

(Bakgrund; Trafigura Mining Group har verksamhet i Europa, Latinamerika och Afrika. Matsa Mine (Aguas Teñidas) lokaliserat i Spanien är gruppens största producent av koppar, zink och bly.)

Nora 07 september 2020

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 07 september kl 10.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se