parallax background

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt

Kallelse till Årsstämma
April 23, 2020
Drillcon erhåller borrkontrakt med boliden garpenberg
April 29, 2020

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt

Perioden Januari – Mars

• Nettoomsättning 90,1 Mkr (101,4))
• EBITDA uppgick till 16,2 Mkr (17,5)
• Resultat efter skatt uppgick till 7,2 Mkr (9,0)
• Kassaflöde från löpande verksamhet 2,2 Mkr (15,2)
• Resultat per aktie uppgick till 0,16 kr (0,20)

Väsentliga händelser under kvartalet

• Raiseborrningskontraktet som Drillcon Iberia slöt med Dundee Mining sent i slutet av december 2019 startades upp under januari månad.
• Drillcon Scandinavia slöt ett kontrakt rörande raiseborrning med Zinkgruvan AB till ett värde av cirka 7–8 Mkr. Arbetet förväntas startas upp i slutet av maj, 2020.
• Drillcon Scandinavia slöt ett avtal med Lunds universitet rörande ett djupborrhål på cirka 2 km för vetenskapliga studier till ett värde av ca 5–6 Mkr. Arbetet förväntas starta upp i slutet av april, 2020.
• Fortsatt bra utveckling av nyckeltal för säkerhet och hälsa.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se