parallax background

Kallelse till Drillcon årsstämma den 19 maj 2021

Drillcon etablerar nytt dotterbolag på irland
April 8, 2021
Första kvartalets rapport 2021
May 6, 2021

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 19 maj 2021 genom poströstning.  

Kallelsen publiceras på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) idag och bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen kommer även att publiceras i Post- och Inrikes tidning och Dagens Industri.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 finns tillgänglig på hemsidan senast tre veckor innan stämman.

Nora 16 april 2021

Patrik Rylander,
Drillcon AB
VD & Koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD & Koncernchef

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 16 april kl 14:30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se