February 16, 2021

Drillcon Bokslutskommuniké 2020

December 28, 2020

Drillcon får Genombrott på ny Geografisk Marknad – Irland

Irland är en ny geografisk marknad där det första historiska avtalet för Drillcon slöts under kvartal 3, 2020.
December 28, 2020

Drillcon erhåller borrkontrakt med lundin mining i sydamerika

Lundin Mining Candelaria i Sydamerika och Drillcon Americas SA har slutit ett avtal rörande Raiseborrning.
December 9, 2020

Rättslig process avgjord – Drillcon erhåller cirka 7,5 mkr som positivt påverkar årets nettoresultat

Drillcon Iberia slöt ett kontrakt i Portugal 2013 med ett konsortium som hade två delägare.
November 6, 2020

Drillcon AB – tredje kvartalets rapport

2020 hittills – full fart, tvärstopp och nu tydlig upprampning
October 30, 2020

Drillcon har slutit ett ramavtal med zinkgruvan mining rörande prospekteringsborrning

Zinkgruvan Mining AB och Drillcon Scandinavia har slutit ett ramavtal rörande prospekteringsborrning.
September 7, 2020

Drillcon sluter ett borrkontrakt med trafigura mining group – matsa som motsvarar ett värde mellan 240-260 mkr

Trafigura Mining Group – Matsa, Magdalena i Spanien har slutit ett ramavtal rörande raiseborrning med Drillcon Iberia SA.
August 24, 2020

Drillcon erhåller borrkontrakt med boliden tara mines dac på irland

Boliden Tara Mines Dac har tecknat ett ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning.
August 13, 2020

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med tolos entreprenad as

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR).
August 11, 2020

Drillcon AB – andra kvartalets rapport

Drillcon AB - andra kvartalets rapport
June 15, 2020

Drillcon stabiliseringsborrar vid brandhärjad fastighet i Stockholm

Drillcon Scandinavia har genomfört omfattande stabiliseringsborrning för att säkra fasaden till den kulturminnesmärkta fastigheten i hörnet Biblioteksgatan/Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm, som brandhärjades svårt i november 2017.
May 26, 2020

Drillcon erhåller raiseborrningskontrakt i bolidenområdet

Boliden och Drillcon Scandinavia har tecknat ett raiseborrningskontrakt i Bolidenområdet.
May 20, 2020

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 20 maj hållit årsstämma i Nora.
April 29, 2020

Drillcon erhåller borrkontrakt med boliden garpenberg

Boliden Garpenberg har slutit ett två-årigt ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning.
April 23, 2020

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt.
April 23, 2020

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
April 20, 2020

Kallelse till Drillcon årsstämma den 20 maj 2020

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 20 maj 2020, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
April 17, 2020

Drillcon AB- Första kvartalets rapport

Drillcon AB - första kvartalets rapport - Perioden Januari - Mars
April 16, 2020

Styrelsen för Drillcon beslutar att tidigarelägga första kvartalsrapporten

Styrelsen för Drillcon AB har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten (Q1) och publicerar den fredag 17 april klockan 16:00.
March 31, 2020

Drillcon AB, förslag om utdelning på 0,50 kr per aktie dras tillbaka

Styrelsen för Drillcon AB har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 0,50 kr per aktie, totalt ca 22,3 MSEK.