May 20, 2020

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 20 maj hållit årsstämma i Nora.
April 29, 2020

Drillcon erhåller borrkontrakt med boliden garpenberg

Boliden Garpenberg har slutit ett två-årigt ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning.
April 23, 2020

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt.
April 23, 2020

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
April 20, 2020

Kallelse till Drillcon årsstämma den 20 maj 2020

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 20 maj 2020, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
April 17, 2020

Drillcon AB- Första kvartalets rapport

Drillcon AB - första kvartalets rapport - Perioden Januari - Mars
April 16, 2020

Styrelsen för Drillcon beslutar att tidigarelägga första kvartalsrapporten

Styrelsen för Drillcon AB har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten (Q1) och publicerar den fredag 17 april klockan 16:00.
March 31, 2020

Drillcon AB, förslag om utdelning på 0,50 kr per aktie dras tillbaka

Styrelsen för Drillcon AB har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 0,50 kr per aktie, totalt ca 22,3 MSEK.
March 26, 2020

Drillcon lägger varsel samt kortidspermitterar

Zinkgruvan Mining AB och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande Raiseborrning. Arbetet förväntas starta upp i maj, 2020 till ett värde mellan 7-8 Mkr.
February 25, 2020

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining ab

Zinkgruvan Mining AB och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande Raiseborrning. Arbetet förväntas starta upp i maj, 2020 till ett värde mellan 7-8 Mkr.
February 14, 2020

Drillcon Bokslutskommuniké 2019

Starkt förbättrat resultat, nya kontrakt och kunder.
February 10, 2020

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med lunds Universitet

Lunds universitet och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande vetenskaplig borrning i Sverige. Arbetet förväntas starta upp i april, 2020.
December 27, 2019

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – dundee precious metals inc

Dundee Precious Metals INC. har förlängt pågående ramavtal med Drillcon Iberia rörande Raiseborrning med två år och startar i januari 2020.
December 20, 2019

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med mandalay resources – Björkdalsgruvan AB

Björkdalsgruvan AB – Mandalay Resources och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande prospekteringsborrning för 2020.
December 5, 2019

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med posiva oy i Finland

Posiva OY och Drillcon Scandinavia har idag slutit ett avtal rörande borrning för kärnavfallshantering i Finland. Arbetet förväntas starta upp i januari, 2020.
November 8, 2019

Drillcon contribute to the fight against childhood cancer

Instead of Christmas presents, we contribute to the fight against childhood cancer
November 6, 2019

Drillcon AB – Tredje Kvartalets Rapport

Fortsatt god efterfrågan på våra tjänster samtidigt som tredje kvartalets rörelsemarginal (EBITDA) förbättrades.
October 23, 2019

DRILLCONS ORDFÖRANDE NOMINERAD TILL GULDKLUBBAN

Drillcons goda utveckling av omsättning och resultat under senare år har uppmärksammats, då Styrelse-Akademien i Örebro har utsett Drillcons styrelseordförande Carl Östring som en kandidat för att erhålla Guldklubban 2019.
August 9, 2019

Drillcon AB – Andra Kvartalets Rapport

Lägre volym andra kvartalet - förbättrat nettoresultat för årets första sex månader.
May 17, 2019

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med mandalay resources – Björkdalsgruvan AB

Björkdalsgruvan AB – Mandalay Resources och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande kärnborrning. Arbetet förväntas starta upp i närtid och omfattar ett års borrning.