May 17, 2019

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 17 maj hållit årsstämma i Nora.
May 3, 2019

Drillcon ab – första kvartalets rapport

Drillcon fortsätter att leverera. 2018 avslutades som ett nytt historiskt rekordår och följs nu upp med ett starkt första kvartal som genererar en organisk tillväxt på 17,4 procent och en ännu starkare resultatförbättring.
April 15, 2019

Kallelse till Drillcon årsstämma den 17 maj 2019

Kallelse till Drillcon årsstämma den 17 maj 2019. Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 17 maj 2019, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
February 15, 2019

Drillcon Bokslutskommuniké 2018

Fortsatt organisk tillväxt och nya kontrakt ger en långsiktig stabilitet. Det är glädjande att se hur Drillcon fortsätter leverera och för andra året i rad genererar ett rekordår.
January 3, 2019

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – Dundee precious metals inc

CHELOPECH MINING – Dundee Precious Metals INC. har förlängt pågående ramavtal med Drillcon Iberia rörande Raiseborrning med ett år och startar på en gång. Om ramavtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till cirka 11 Mkr.
December 19, 2018

Drillcon Scandinavia Erhåller ett Borrkontrakt Med Lkab Motsvarande ett Värde upp Till 200 Mkr

Drillcon Scandinavia har slutit ett ramavtal med LKAB, Malmberget rörande prospekteringsborrning. Om avtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till 200 Mkr. Avtalet är giltigt för en period om fyra (4) år och startas upp direkt.
November 13, 2018

Drillcon AB – Tredje Kvartalets Rapport – 2018

Organisk tillväxt med 14 procent och rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 30 procent.
October 17, 2018

Drillcon Americas erhåller ett kontrakt avseende raiseborrning

Drillcon Americas SpA har slutit ett kontrakt för Raiseborrning med Ferrovial i Chile. Kontraktet avser borrning av två schakt som ingår i ett stort vattenkraftsprojekt i Anderna, Chile.
September 5, 2018

Drillcon erhåller raiseborrningskontrakt med lns as

Drillcon Scandinavia har slutit ett raiseborrningskontrakt med LNS AS i Norge. Kontrakt avser raiseborrning av tre (3) stycken schakt som ingår i ett vattenkraftprojekt med en diameter mellan 1,8 – 2,8 m.
August 17, 2018

Drillcon AB – Andra Kvartalets Rapport – 2018

En trög start på året med produktionsstörningar har som förväntat nu återhämtats. Det andra kvartalet generar en organisk tillväxt med ca 24 procent och ett förbättrat nettoresultat med ca 28 procent jämfört med föregående års kvartal.
June 29, 2018

Drillcon ab byter Certifed Adviser till Eminova Fondkommission

Drillcon AB har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
June 28, 2018

Drillcon erhåller ett kontrakt för styrd borrning med trafigura mining group – Matsa

Arbetet kommer påbörjas under senare delen av augusti, 2018 och förväntas vara avslutat december 2018. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 11 Mkr.
June 27, 2018

Drillcon Iberia erhåller ett borrkontrakt med Lundin Mining – Somincor

Drillcon Iberia SA har slutit ett prospekteringsborrkontrakt, underjord med Lundin Mining – Neves-Corvo Somincor. Arbetet kommer starta upp under juli månad och förväntas vara avslutat, juni, 2019. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 12 Mr.
May 25, 2018

Drillcon Erhåller Förlängt Ramavtal Med Boliden Rörande Prospekteringsborrning

Boliden har förlängt ett ramavtal med Drillcon Scandinavia på ytterligare två år. Avtalet avser prospekterings-borrning vid tre olika produktionsställen och är giltigt fr.o.m. dagens datum, 2018. Det fortsatta förtroendet ger Drillcon Scandinavia en beläggning av befintlig produktionskapacitet för ytterligare två år.
May 17, 2018

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 17 maj hållit årsstämma i Nora.
May 11, 2018

Bolagsstämma Drillcon AB

Bolagsstämma Drillcon AB. Inför bolagsstämman den 17 maj kl 14.00 på Nora Stadshotell har Drillcons huvudägare lämnat följande förslag till styrelse och arvode till styrelsen.
May 8, 2018

Första kvartalets rapport – 2018

ÖKAD OMSÄTTNING OCH LÅNGA KONTRAKTSTIDER.
April 13, 2018

Kallelse till Drillcon årsstämma den 17 maj 2018

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 17 maj 2018, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
February 16, 2018

Bokslutskommunike 2018

Rekordår med förbättrat resultat och hög organisk tillväxt.
February 9, 2018

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – dundee precious metals inc

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – dundee precious metals inc.