Maio 23, 2016

Drillcon utökar borrningarna åt LKAB

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, tecknade via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB i mars ett två-årskontrakt med LKAB för kärnborrning under jord i Malmberget. Detta offentliggjordes i pressmeddelande 2016-03-03. Bolaget bedömde då att kontraktet skulle sysselsätta tre maskiner och omsätta 15-25 Mkr årligen. LKAB har nu tagit beslut att kraftigt utöka sitt borrprogram i Malmberget och Drillcon kommer att från och med juni ta ytterligare tre maskiner i drift och fördubbla produktionstakten.
Maio 18, 2016

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora.
Maio 11, 2016

Delårsrapport januari-mars 2016

"En bra start på året med kraftigt förbättrat rörelseresultat och goda utsikter för resten av året med bl.a. stigande metallpriser."
Maio 10, 2016

Drillcons nya CEO tillträder 18 maj

Som tidigare meddelats lämnar Mikael Berglund under 2016 sin tjänst som VD i Drillcon AB och CEO för Drillcon Group. Patrik Rylander har utsetts till ny VD och CEO. Patrik kommer att tillträda tjänsten i samband med Drillcons årsstämma den 18 maj.
Maio 3, 2016

Drillcon förnyar två borrkontrakt med Boliden

Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB förnyat två kontrakt för kärnborrning med Boliden. Båda kontrakten är tvååriga och gäller till 2018-02-28. Kontrakten omfattar borrning under jord i Garpenberg samt borrning för fältprospektering i Bergslagen. Under 2016 kommer 6 till 7 borrmaskiner att vara sysselsatta i projekten.
Abril 12, 2016

Kallelse Till Årsstämma

Nedanstående kallelse publiceras idag på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) och kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2016. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett. Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.