Março 3, 2016

Drillcon får förnyat borrningskontrakt hos LKAB

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB, erhållit ett förnyat kontrakt för kärnborrning under jord i Malmberget av LKAB. Kontraktet som är tvåårigt, med option för ett tredje år, gäller från april 2016 och omfattar ca 30 000 till 50 000 borrmeter per år och kommer att sysselsätta tre borrmaskiner sju dagar i veckan. Kontraktsvärdet beräknas till mellan 15 och 25 Mkr årligen.
Fevereiro 19, 2016

Bokslutskommuniké januari-december 2015

" Finska dotterbolaget i konkurs. Portugal fortsatt starkt trots svagare avslutning. Bra förutsättningar för 2016 där vi kan fokusera på att utveckla Portugal och Sverige."
Janeiro 15, 2016

Drillcon förnyar raiseborrningskontra kt i Portugal

Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA fått kontraktet för raiseborrning i Neves Corvo-gruvan förnyat. Gruvan drivs av Somincor och är en del av Lundin Mining. Kontraktet som är tvåårigt omfattar 2016 och 2017 med option för ytterligare ett år. Volymen borrningen är inte garanterad men Drillcon räknar med att omsätta 25-30 MSEK per år. Kontraktet kommer att engagera två till tre raiseborrmaskiner.
Janeiro 4, 2016

Byte av CEO i Drillcon

Mikael Berglund lämnar under 2016 sin tjänst som VD i Drillcon AB och CEO för Drillcon Group. Patrik Rylander har utsetts till ny VD och CEO. Datumet för Patriks tillträde är ännu inte fastställt men det blir senast den 1 juli 2016. Fram till dess att Patrik har möjlighet att tillträda kommer Mikael att fortsätta som CEO.
Dezembro 22, 2015

Suomen Malmi Oy ansöker om konkurs

Situationen för Suomen Malmi Oy (SMOY) har varit svår under en följd av år. Trots betydande nedskärningar klarar inte SMOY av att nå lönsamhet när marknaden för gruv- och prospekteringsborrning samtidigt har försvagats ytterligare i takt med fallande råvarupriser. SMOY har ökat närvaron på marknaden för borruppdrag och geologisk service för infrastrukturprojekt, men med rådande statsfinansiella situation i Finland så har även omfattningen av dessa projekt kommit att minska.
Dezembro 17, 2015

Ny ekonomichef (CFO) på Drillcon

Berndt tillträder den 17:e december och efterträder Anna Johansson som valt att gå vidare till en tjänst som Financial Manager på Dynasafe Demil Systems AB. Berndt Warnqvist, 58, är civilekonom och kommer senast från en tjänst som CFO inom verkstadsindustrin.