Abril 8, 2015

Pressmeddelande om Kallelse till årstämma

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 12 maj 2015, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora. Kallelsen publiceras på Drillcons hemsida (www.drillcon.se) idag och bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2015. Samma dag annonseras även i Dagens Industri om att kallelse skett.
Fevereiro 13, 2015

Bokslutskommuniké 2014

Rörelseresultatet och marginaler fortsatt bättre än föregående år trots minskad omsättning och kraftigt varierande efterfrågan. Portugal fortsätter utvecklas starkt med hög beläggning och goda marginaler på raiseborrning.
Fevereiro 9, 2015

Drillcon tecknar nytt treårsavtal med Zinkgruvan Mining

Drillcon AB (publ), listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB tecknat ett nytt treårsavtal med Zinkgruvan Mining AB för kärnborrning under jord för åren 2015-2017. Avtalet är flexibelt rörande volymer men Drillcon räknar med att det leder till en omsättning på 10-12 Mkr under 2015, vilket är i nivå med tidigare års nivåer.