Agosto 17, 2018

Drillcon AB – Andra Kvartalets Rapport – 2018

En trög start på året med produktionsstörningar har som förväntat nu återhämtats. Det andra kvartalet generar en organisk tillväxt med ca 24 procent och ett förbättrat nettoresultat med ca 28 procent jämfört med föregående års kvartal.
Junho 29, 2018

Drillcon ab byter Certifed Adviser till Eminova Fondkommission

Drillcon AB har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
Junho 28, 2018

Drillcon erhåller ett kontrakt för styrd borrning med trafigura mining group – Matsa

Arbetet kommer påbörjas under senare delen av augusti, 2018 och förväntas vara avslutat december 2018. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 11 Mkr.
Junho 27, 2018

Drillcon Iberia erhåller ett borrkontrakt med Lundin Mining – Somincor

Drillcon Iberia SA har slutit ett prospekteringsborrkontrakt, underjord med Lundin Mining – Neves-Corvo Somincor. Arbetet kommer starta upp under juli månad och förväntas vara avslutat, juni, 2019. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 12 Mr.
Maio 25, 2018

Drillcon Erhåller Förlängt Ramavtal Med Boliden Rörande Prospekteringsborrning

Boliden har förlängt ett ramavtal med Drillcon Scandinavia på ytterligare två år. Avtalet avser prospekterings-borrning vid tre olika produktionsställen och är giltigt fr.o.m. dagens datum, 2018. Det fortsatta förtroendet ger Drillcon Scandinavia en beläggning av befintlig produktionskapacitet för ytterligare två år.
Maio 17, 2018

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 17 maj hållit årsstämma i Nora.