parallax background

Drillcon AB – Tredje Kvartalets Rapport

DRILLCONS ORDFÖRANDE NOMINERAD TILL GULDKLUBBAN
Outubro 23, 2019
Drillcon contribute to the fight against childhood cancer
Novembro 8, 2019

Tillväxt och förbättrad marginal

Fortsatt god efterfrågan på våra tjänster samtidigt som tredje kvartalets rörelsemarginal (EBITDA) förbättrades. Några projekt som blev framflyttade under tredje kvartalet har startats upp under innevarande kvartal.

Årets nio månader genererar ett nettoresultat som överstiger helåret 2018 samtidigt som vi organiskt växer. Denna förbättring är till stor del kopplat till de effektiviseringar vi genomförde i första kvartalet. Vidare fortsätter vi att få nya förfrågningar på projekt i Europa och Sydamerika.

” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

Perioden juli – september
• Nettoomsättning 91,8 Mkr (94,7)
• EBITDA uppgick till 18,1 Mkr (16,9)
• Resultat efter skatt uppgick till 8,8 Mkr (7,6)
• Kassaflöde från löpande verksamhet 11,8 Mkr (7,7)
• Resultat per aktie uppgick till 0,20kr (0,17)

Perioden januari – september
• Nettoomsättning 292,5 Mkr (287,1)
• EBITDA uppgick till 52,2 Mkr (45,8)
• Resultat efter skatt uppgick till 25,1 Mkr (21,3)
• Kassaflöde från löpande verksamhet 44,2 Mkr (34,0)
• Resultat per aktie uppgick till 0,56 kr (0,48)

På kort sikt bedöms efterfrågan vara kvar på nuvarande nivåer, men affärsklimatet kan naturligtvis förändras snabbt beroende på konjunkturen.

Nora 6 november 2019

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 6 november kl 08.30 (CET). Kvartalsrapporten har översiktligt granskas av företagets revisorer. Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se