parallax background

Drillcon Bokslutskommuniké 2018

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – Dundee precious metals inc
Janeiro 3, 2019
Kallelse till Drillcon årsstämma den 17 maj 2019
Abril 15, 2019

Drillcon Bokslutskommuniké 2018

Fortsatt organisk tillväxt och nya kontrakt ger en långsiktig stabilitet.
Det är glädjande att se hur Drillcon fortsätter leverera och för andra året i rad genererar ett rekordår. Detta trots tillfälliga produktionsstörningar, vilket innebar minskad volym under fjärde kvartalet. Det här visar en styrka och hållbarhet i organisationen. Året summereras med en organisk tillväxt på 11 procent och 1,5 procent i förbättrat rörelseresultat före avskrivningar.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 05 september 2018 kl 09.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB