Maio 26, 2020

Drillcon erhåller raiseborrningskontrakt i bolidenområdet

Boliden och Drillcon Scandinavia har tecknat ett raiseborrningskontrakt i Bolidenområdet.
Maio 20, 2020

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 20 maj hållit årsstämma i Nora.
Abril 29, 2020

Drillcon erhåller borrkontrakt med boliden garpenberg

Boliden Garpenberg har slutit ett två-årigt ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning.
Abril 23, 2020

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt

Ett första kvartal som startade med två nya kontrakt
Abril 23, 2020

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
Abril 20, 2020

Kallelse till Drillcon årsstämma den 20 maj 2020

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 20 maj 2020, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.