Dezembro 5, 2017

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan – lundin mining

ZINKGRUVAN – Lundin Mining har slutit ett ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning. Avtalet är giltigt för en period om (3) år och startar 2018-01-01. Om ramavtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till cirka 90 Mkr.
Dezembro 1, 2017

Drillcon erhåller raiseborrningsontrakt med boliden

Drillcon Scandinavia har slutit raiseborrningskontrakt med Boliden. Kontraktet innefattar att borra två stycken ventilationsschakt med en diameter 3,5 meter och en längd om cirka 143 meter per schakt. Arbetet kommer startas upp i början av andra kvartalet 2018.
Novembro 3, 2017

Delårsrapport tredje kvartalet

Fortsatt hög efterfrågan, produktion och organisk tillväxt. Nu går det bra för Drillcon. Med hjälp av marknaden och en ökad investeringsvilja från de stora gruvbolagen har efterfrågan och produktion ökat. Samtidigt har Drillcon omorganiserats och tagit in mer personal. Med vårt traineeprogram som nu pågått i mer än ett år så har den ökade efterfrågan klarats av.
Setembro 20, 2017

Drillcon has been rewarded one year extension of a drilling contract with Somincor – Lundin Mining

Drillcon Iberia SA has been rewarded one-year extension of the on-going Raise Boring contract with SOMINCOR – Lunding Mining in Portugal. The option will be released in December 2017 and valid until November 2018 with an estimated value of 35 Mkr.
Agosto 18, 2017

Delårsrapport jan-juni 2017 Drillcon AB

Ett andra kvartal som återspeglas av en hög efterfrågan och organisk tillväxt för samtliga segment i portföljen. Intäkter, resultat och marginal förbättrades. Periodens organiska tillväxt blev 44%, vilket motsvarar en nettoomsättning på 85,8Mkr (59,6Mkr). EBITDA hamnade på 15,0Mkr (8,7Mkr) och resultat efter skatt blev på 7,2Mkr (3,3Mkr) för andra kvartalet.
Junho 7, 2017

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining. Drillcon Scandinavia AB har erhållit ett kärnborrningskontrakt, ovan jord med Zinkgruvan Mining. Arbetet startar upp direkt och kommer pågå under 2017. Kontraktet är värt cirka 30Mkr.