parallax background

Drillcon AB – tredje kvartalets rapport

Drillcon har slutit ett ramavtal med zinkgruvan mining rörande prospekteringsborrning
October 30, 2020
Rättslig process avgjord – Drillcon erhåller cirka 7,5 mkr som positivt påverkar årets nettoresultat
December 9, 2020

2020 hittills – full fart, tvärstopp och nu tydlig upprampning

Perioden juli – september, (juli – september 2019)

 • Nettoomsättning minskade med 25% till 69,1 Mkr (91,8)
 • EBITDA uppgick till 5,6 Mkr (18,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,8 Mkr (8,8)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet -2,8 Mkr (11,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (0,20)

Perioden januari – september, (januari – september 2019)

 • Nettoomsättning minskade med 22% till 229,0 Mkr (292,5)
 • EBITDA uppgick till 29,9 Mkr (52,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,2 Mkr (25,1)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet 14,5 Mkr (44,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr (0,56)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Drillcon Iberia slöt ramavtal med Trafigura group i Spanien till ett värde mellan 240–260 Mkr över 4 år.
 • Drillcon Scandinavia slöt avtal med Tolos Entreprenad i Norge, raiseboring till ett värde av cirka 12 Mkr.
 • Inträde på ny geografisk marknad, Irland, Tara Mines DAC, prospekteringsborrning under ett år.
 • Kunder med pågående ramavtal har i slutet av perioden börjat öka sin produktion och avropar nu mer borrkapacitet.
 • Varslad personal återanställdes och flera nya operatörer har anställts i koncernen
 • Nya beställningar av borriggar har gjorts för att möta den ökade efterfrågan.
 • Fortsatt begränsad rörlighet mellan länderna p g a Covid-19 samt skillnader i hur respektive land valt att reglera åtgärder påverkar våra kostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Drillcon Scandinavia slöt ett ramavtal rörande prospekteringsborrning med Zinkgruvan AB, Lundin Group, motsvararande ett värde mellan 130 – 150 Mkr över 3 år.

Nora 6 september 2020

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD & Koncernchef

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 6 november kl 08:30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se