parallax background

Drillcon erhåller borrkontrakt med lundin mining i sydamerika

Rättslig process avgjord – Drillcon erhåller cirka 7,5 mkr som positivt påverkar årets nettoresultat
December 9, 2020
Drillcon får Genombrott på ny Geografisk Marknad – Irland
December 28, 2020

Lundin Mining Candelaria i Sydamerika och Drillcon Americas SA har slutit ett avtal rörande Raiseborrning.
Arbetet förväntas starta upp första kvartalet 2021 och motsvarar ett värde på cirka 40 Mkr.

”Drillcon har de senaste decennierna genomfört prospekterings- och raiseborrning till Lundin Mining produktionsställen i Europa. Lundin är och har under många år varit en mycket viktig kund till Drillcon. Vi är därför mycket glada att vi nu har fått förtroende att få genomföra raiseborrning vid deras koppargruva, Candelaria i Chile. För Drillcon är det ett viktigt kontrakt som stärker vår närvaro i Sydamerika och samtidigt ett kvitto att Drillcon levererar ett mervärde till Lundins produktion av basmetaller. ”
säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

(Bakgrund: Candelaria Copper Mining ligger i Atacama-regionen i Chile, cirka 650 m över havet och 20 km söder om staden Copiapó. Candelaria Copper Mining består av två angränsande kopparbrytningsverksamheter, Candelaria och Ojos del Salado, som producerar kopparkoncentrat från en öppen- och underjordisk gruva.)

Nora 28 december 2020

Patrik Rylander, VD
Drillcon AB

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD & Koncernchef

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 28 december kl 09.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se