Est 1963 – 61 years of performance

Drillcon Group

Drillcon är en ledande serviceleverantör av borrtjänster inom gruv- och anläggningssegmentet. Drillcon etablerades för över 60 år sedan och redan från start erhölls internationella borrkontrakt. Koncernen utför kärnborrning, raiseborrning och på den Europeiska- och sydamerikanska marknaden.

Drillcon levererar hållbara lösningar med högsta produktivitet och säkerhet i fokus. Huvudkontoret ligger i Sverige med dotterbolag i Europa och Latinamerika. Totalt, når koncernens verksamhet 45 marknader.

Läs mer

Borrleverantör för Gruv- och anläggningssegmentet

Inom serviceområdet kärnborrning utför vi ovan- och underjordsborrning. Drillcon utför även slagborrning (jordprover, säkring av berg kvalité samt olika typer av tekniska borrhålsundersökningar). Drillcon har olika typer av borriggar för ovan- och underjordsborrning. Allt från lätta borriggar installerade på bärare med gummiband till större datastyrda riggar som kan borra ner till 2000m djup. Vi har en hög produktivitet och levererar en god kärnkvalité samt har välutbildade internationellt erfarna operatörer.

Läs mer