Drillcon Group

Drillcon är en ledande serviceleverantör av borrtjänster inom gruv- och anläggningssegmentet. Drillcon etablerades för över 50 år sedan och redan från start erhölls internationella borrkontrakt. Koncernen utför kärnborrning, raiseborrning och på den Europeiska- och sydamerikanska marknaden.

Drillcon levererar hållbara lösningar med högsta produktivitet och säkerhet i fokus. Huvudkontoret ligger i Sverige med dotterbolag i Europa och Latinamerika. Totalt, når koncernens verksamhet 45 marknader.

Borrleverantör för Gruv- och anläggningssegmentet


Inom serviceområdet kärnborrning utför vi ovan- och underjordsborrning. Drillcon utför även slagborrning (jordprover, säkring av berg kvalité samt olika typer av tekniska borrhålsundersökningar). Drillcon har olika typer av borriggar för ovan- och underjordsborrning. Allt från lätta borriggar installerade på bärare med gummiband till större datastyrda riggar som kan borra ner till 2000m djup. Vi har en hög produktivitet och levererar en god kärnkvalité samt har välutbildade internationellt erfarna operatörer.

Inom Serviceområdet raiseborrning utför vi borrning av olika typer av schakt med en diameter mellan 0,66-6,5 m. Borrning utförs ovan- och underjord till kunder inom Gruv- och anläggningssegmentet. Drillcons flotta av raiseborriggar är moderna och väl underhållna med hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Drillcon utför vertikal- samt lutande borrning med högsta tillförlitlighet, säkerhet och produktivitet. Drillcon har välutbildade internationellt erfarna operatörer.

Vi är ofta ett kosteffektivt alternativ i projekt där traditionell borrning inte är lämpligt på grund av känsliga strukturer som inte får utsättas för belastning och vibrationer.

Typiska projekt är exempelvis borrning för armering av betongkonstruktioner som dammar och borrning för grundförstärkning av byggnader och andra strukturer i känsliga områden där borrning är den enda lämpliga metoden.