februari 16, 2021

Drillcon Bokslutskommuniké 2020

december 28, 2020

Drillcon får Genombrott på ny Geografisk Marknad – Irland

Irland är en ny geografisk marknad där det första historiska avtalet för Drillcon slöts under kvartal 3, 2020.
december 28, 2020

Drillcon erhåller borrkontrakt med lundin mining i sydamerika

Lundin Mining Candelaria i Sydamerika och Drillcon Americas SA har slutit ett avtal rörande Raiseborrning.
december 9, 2020

Rättslig process avgjord – Drillcon erhåller cirka 7,5 mkr som positivt påverkar årets nettoresultat

Drillcon Iberia slöt ett kontrakt i Portugal 2013 med ett konsortium som hade två delägare.
november 6, 2020

Drillcon AB – tredje kvartalets rapport

2020 hittills – full fart, tvärstopp och nu tydlig upprampning
oktober 30, 2020

Drillcon har slutit ett ramavtal med zinkgruvan mining rörande prospekteringsborrning

Zinkgruvan Mining AB och Drillcon Scandinavia har slutit ett ramavtal rörande prospekteringsborrning.
september 7, 2020

Drillcon sluter ett borrkontrakt med trafigura mining group – matsa som motsvarar ett värde mellan 240-260 mkr

Trafigura Mining Group – Matsa, Magdalena i Spanien har slutit ett ramavtal rörande raiseborrning med Drillcon Iberia SA.
augusti 13, 2020

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med tolos entreprenad as

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR).
augusti 11, 2020

Drillcon AB – andra kvartalets rapport

Drillcon AB - andra kvartalets rapport
april 20, 2020

Kallelse till Drillcon årsstämma den 20 maj 2020

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 20 maj 2020, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
april 17, 2020

Drillcon AB- Första kvartalets rapport

Styrelsen för Drillcon AB har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten (Q1) och publicerar den fredag 17 april klockan 16:00.
april 16, 2020

Styrelsen för Drillcon beslutar att tidigarelägga första kvartalsrapporten

Styrelsen för Drillcon AB har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten (Q1) och publicerar den fredag 17 april klockan 16:00.
mars 31, 2020

Drillcon AB, förslag om utdelning på 0,50 kr per aktie dras tillbaka

Styrelsen för Drillcon AB har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 0,50 kr per aktie, totalt ca 22,3 MSEK.
mars 26, 2020

Drillcon lägger varsel samt kortidspermitterar

Zinkgruvan Mining AB och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande Raiseborrning. Arbetet förväntas starta upp i maj, 2020 till ett värde mellan 7-8 Mkr.
februari 25, 2020

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining ab

Zinkgruvan Mining AB och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande Raiseborrning. Arbetet förväntas starta upp i maj, 2020 till ett värde mellan 7-8 Mkr.
februari 14, 2020

Drillcon Bokslutskommuniké 2019

Starkt förbättrat resultat, nya kontrakt och kunder.
december 27, 2019

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – dundee precious metals inc

Dundee Precious Metals INC. har förlängt pågående ramavtal med Drillcon Iberia rörande Raiseborrning med två år och startar i januari 2020.
december 20, 2019

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med mandalay resources – Björkdalsgruvan AB

Björkdalsgruvan AB – Mandalay Resources och Drillcon Scandinavia har slutit ett avtal rörande prospekteringsborrning för 2020.
november 6, 2019

Drillcon AB – Tredje Kvartalets Rapport

Fortsatt god efterfrågan på våra tjänster samtidigt som tredje kvartalets rörelsemarginal (EBITDA) förbättrades.
augusti 9, 2019

Drillcon AB – Andra Kvartalets Rapport

Lägre volym andra kvartalet - förbättrat nettoresultat för årets första sex månader.