Dotterbolag

Drillcon Scandinavia

Drillcon Scandinavia AB är det svenska dotterbolaget i Drillcon Group. Huvudmarknaden är Norden och här utförs kärnborrning, raiseborrning. Bolaget kan även utföra geotekniska undersökningar, under- och ovanjord.

Läs mer

Drillcon Iberia

Drillcon Iberia SA utför huvudsakligen raiseborrning och kärnborrning för Gruv- och anläggningssegmentet samt kan även erbjuda geotekniska undersökningar, ovan- och underjord. Huvudmarknaden är den Iberiska halvön men arbeten utförs även i andra delar av Europa.

Läs mer

Drillcon Americas

Drillcon Americas SpA är det latinamerikanska bolaget i Drillcon Group med huvudkontor i Santiago, Chile. Huvudmarknaden är latinamerika och här utförs huvudsakligen raiseborrning och kärnborrning för Gruv- och anläggningssegmentet. Bolaget kan även erbjuda geotekniska undersökningar, ovan- och underjord.

Läs mer