Drillcon Americas

Drillcon Americas SpA är det latinamerikanska bolaget i Drillcon Group

Drillcon Americas SpA är det latinamerikanska bolaget i Drillcon Group med huvudkontor i Santiago, Chile. Huvudmarknaden är latinamerika och här utförs huvudsakligen raiseborrning och kärnborrning för Gruv- och anläggningssegmentet. Bolaget kan även erbjuda geotekniska undersökningar, ovan- och underjord. Under flera år har den latinamerikanska marknaden studerats av Drillcon Iberia SA och i takt med detta har ett ökat intresse från kunderna i området ökat. Drillcon Iberia SA har stöttat Americas under uppbyggnaden av verksamheten i syfte att skapa en stark hållbar organisation, nära marknaden.

Drillcon Americas SpA har påbörjat resan att bli det ledande företaget och kundernas första val på denna marknad. Här finns en samlad erfarenhet och kompetens för olika typer av borrning, under- och ovanjord. Bolaget har positionerat sig som en borrentreprenör som klarar krävande och komplicerade borrningsarbeten. Detta har varit en av flera viktiga faktorer som resulterat i långsiktiga affärsförhållande med stora gruvföretag som Codelco och konsortiet Axiona – OSSA.

Miljö, säkerhet och kvalitet har alltid högsta prioritet. Drillcon har etablerat och implementerat ett ledningssystem system baserat på ISO 14001 och OHSAS 18001 standarder. Drillcon är certifierat enligt OHSAS 18001. En annan viktig faktor för framgång är Drillcon’s persona policy. Drillcon har bl a utvecklat ett internt traineeprogram för operatörer där teori och praktik ingår i syfte att skapa morgondagens operatörer.

Kärnborrning

Inom serviceområdet kärnborrning utför vi ovan- och underjordsborrning. Drillcon utför även slagborrning (jordprover, säkring av berg kvalité samt olika typer av tekniska borrhålsundersökningar).
Drillcon har olika typer av borriggar för ovan- och underjordsborrning. Allt från lätta borriggar installerade på bärare med gummiband till större datastyrda riggar som kan borra ner till 2000m djup. Vi har en hög produktivitet och levererar en god kärnkvalité samt har välutbildade internationellt erfarna operatörer.

Raiseborrning

Inom Serviceområdet raiseborrning utför vi borrning av olika typer av schakt med en diameter mellan 0,66-6,5 m. Borrning utförs ovan- och underjord till kunder inom Gruv- och anläggningssegmentet. Drillcons flotta av raiseborriggar är moderna och väl underhållna med hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Drillcon utför vertikal- samt lutande borrning med högsta tillförlitlighet, säkerhet och produktivitet. Drillcon har välutbildade internationellt erfarna operatörer.

Geoservice

Som en tilläggstjänst erbjuder Drillcon geofysiska, geologiska och geotekniska tjänster för gruv- och anläggningskunder. Drillcon kan genomföra avvikelsemätning av borrhål, seismiska undersökningar och geologiska rapporter.