Drillcon Iberia

Drillcon Iberia SA är det portugisiska dotterbolaget i Drillcon Group

Drillcon Iberia SA utför huvudsakligen raiseborrning och kärnborrning för Gruv- och anläggningssegmentet samt kan erbjuda geotekniska undersökningar, ovan- och underjord. Huvudmarknaden är den Iberiska halvön men arbeten utförs även i andra delar av Europa. Bolaget har huvudkontoret i norra Portugal, Braga och har varit Drillcon Group företrädare inom Raiseborrning. Drillcon Iberia SA har förtjänstfullt stöttat gruppens strategi och kompetensuppbyggnad så att respektive bolag ska ta ansvar för hela det serviceutbud som numera finns inom gruppen.

Att leverera ett projekt i utsatt tid, med högsta säkerhet i fokus och med efterfrågad kvalité är en bidragande orsak till att Drillcon Iberia vuxit under åren och blivit den ledande borrentreprenören i södra Europa. Drillcon Iberia SA har stor erfarenhet och kompetens för olika typer av borrning, under- och ovanjord samt är känd som en borrentreprenör som klarar av mycket krävande och komplicerade borrningsarbeten. Detta har varit en av flera viktiga faktorer som resulterat i långsiktiga affärsförhållande med stora gruvföretag som Lundin Mining och Trafigura Group.

Miljö, säkerhet och kvalitet har alltid högsta prioritet. Drillcon har etablerat och implementerat ett ledningssystem system baserat på ISO 14001 och OHSAS 18001 standarder. Drillcon är certifierat enligt OHSAS 18001. En annan viktig faktor för framgång är Drillcon’s personalpolicy. Drillcon har bl a utvecklat ett internt traineeprogram för operatörer där teori och praktik ingår i syfte att skapa morgondagens operatörer.

Kärnborrning

Inom serviceområdet kärnborrning utför vi ovan- och underjordsborrning. Drillcon utför även slagborrning (jordprover, säkring av berg kvalité samt olika typer av tekniska borrhålsundersökningar). Drillcon har olika typer av borriggar för ovan- och underjordsborrning. Allt från lätta borriggar installerade på bärare med gummiband till större datastyrda riggar som kan borra ner till 2000m djup. Vi har en hög produktivitet och levererar en god kärnkvalité samt har välutbildade internationellt erfarna operatörer.

Raiseborrning

Inom Serviceområdet raiseborrning utför vi borrning av olika typer av schakt med en diameter mellan 0,66-6,5 m. Borrning utförs ovan- och underjord till kunder inom Gruv- och anläggningssegmentet. Drillcons flotta av raiseborriggar är moderna och väl underhållna med hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Drillcon utför vertikal- samt lutande borrning med högsta tillförlitlighet, säkerhet och produktivitet. Drillcon har välutbildade internationellt erfarna operatörer.

Geoservice

Som en tilläggstjänst erbjuder Drillcon geofysiska, geologiska och geotekniska tjänster för gruv- och anläggningskunder. Drillcon kan genomföra avvikelsemätning av borrhål, seismiska undersökningar och geologiska rapporter.