Drillcon Scandinavia

Drillcon Scandinavia är det svenska dotterbolaget i Drillcon Group

Drillcon Scandinavia AB är det svenska dotterbolaget i Drillcon Group. Huvudmarknaden är Norden och här utförs kärnborrning, raiseborrning. Bolaget erbjuder även geotekniska undersökningar, under- och ovanjord. Drillcon grundades 1963 och har genom åren utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom gruv- och anläggningssegmentet. Genom förvärv och organisk tillväxt har bolaget blivit en ledande kärn- och rasieborrborrningsentreprenör i Norden.

Drillcon Scandinavia erbjuder och levererar hållbara långsiktiga innovativa lösningar som resulterar i en ökad produktivitet med högsta säkerhet i fokus. Drillcon Scandinavia har en stor erfarenhet och kompetens för olika typer av borrning under- och ovanjord samt är känd som en borrentreprenör som klarar av krävande och komplicerade borrningsarbeten. Detta har varit en av flera viktiga faktorer som resulterat i långsiktiga affärsförhållande med stora gruvföretag som Boliden, LKAB och Lundin Mining.

Miljö, säkerhet och kvalitet har alltid högsta prioritet. Drillcon har etablerat och implementerat ett ledningssystem system baserat på ISO 14001 och OHSAS 18001 standarder. Drillcon är certifierat enligt OHSAS 18001. En annan viktig faktor för framgång är Drillcon’s personalpolicy.  Drillcon har bl a utvecklat ett internt traineeprogram för operatörer där teori och praktik ingår i syfte att skapa morgondagens operatörer.

Kärnborrning

Inom serviceområdet kärnborrning utför vi ovan- och underjordsborrning. Drillcon utför även slagborrning (jordprover, säkring av berg kvalité samt olika typer av tekniska borrhålsundersökningar). Drillcon har olika typer av borriggar för ovan- och underjordsborrning. Allt från lätta borriggar installerade på bärare med gummiband till större datastyrda riggar som kan borra ner till 2000m djup. Vi har en hög produktivitet och levererar en god kärnkvalité samt har välutbildade internationellt erfarna operatörer.

Raiseborrning

Inom Serviceområdet raiseborrning utför vi borrning av olika typer av schakt med en diameter mellan 0,66-6,5 m. Borrning utförs ovan- och underjord till kunder inom Gruv- och anläggningssegmentet. Drillcons flotta av raiseborriggar är moderna och väl underhållna med hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Drillcon utför vertikal- samt lutande borrning med högsta tillförlitlighet, säkerhet och produktivitet. Drillcon har välutbildade internationellt erfarna operatörer.

Geoservice

Som en tilläggstjänst erbjuder Drillcon geofysiska, geologiska och geotekniska tjänster för gruv- och anläggningskunder. Drillcon kan genomföra avvikelsemätning av borrhål, seismiska undersökningar och geologiska rapporter.