Drillcon Group

Drillcon Group är Europas ledande bolag inom kärnborrning och raiseborrningsentreprenörad

Drillcon är en ledande serviceleverantör av borrtjänster inom gruv- och anläggningssegmentet. Drillcon etablerades för över 50 år sedan och redan från start erhålls internationella borrkontrakt. Koncernen utför kärnborrning och, raiseborrning på den Europeiska- och Sydamerikanska marknaden. Drillcon levererar hållbara långsiktiga innovativa lösningar med högsta säkerhet i fokus. Huvudkontoret ligger i Sverige med dotterbolag i Europa och Latinamerika. Totalt, når koncernens verksamhet 45 marknader.

1963

YEAR OF FOUNDATION
350

REALISERINGAR
45

MARKNADER

Värderingar

Vision

Drillcon skall leverera högsta och bästa service inom gruv- och anläggningssegmentet som ökar kunden produktivitet. Drillcon skall vara kundens första val. Vi vill etablera Drillcons kärnvärde: Tillsammans gör vi skillnad. Denna vision är drivkraften i koncernens strategi att uppnå varaktiga resultat som ger ett mervärde till våra kunder som sänker kostnaden per producerat ton. Målet är att kontinuerligt utveckla människor inom vår organisation, använda modern, säker och beprövad teknik och ha en nära samverkan med kunderna. Vi ska erbjuda bästa möjliga säkerhet, hälsa och miljö (HSE) för intressenterna. Detta kommer att leda till högsta kundnöjdhet och leverera långsiktig hållbar produktivitet.

Affärsidé’

Drillcons uppgift är att tillhandahålla gruv- och konstruktionssegmenttjänsterna med mest värde för att säkerställa kundtillfredsställelse genom:

  • Tillhandahålla hållbara lösningar för ökad produktivitet som stöds av våra innovativa tjänster;
  • Ständigt utveckla våra medarbetare i organisationen för att uppnå varaktiga resultat;\
  • Med hjälp av senaste teknik och metoder i vår verksamhet.

Export länder

Drillcon har en omfattande erfarenhet av internationella projekt.
Drillcon har eller genomför kärnborrning, raiseborrning eller Geotekniska undersökningar i följande länder

Export länder

Drillcon har en omfattande erfarenhet av internationella projekt.
Drillcon har eller genomför kärnborrning, raiseborrning eller Geotekniska undersökningar i följande länder:

  • Sverige
  • Finland
  • Norge
  • Portugal
  • Spanien
  • Turkiet
  • Bulgarien