Historia

 • 1963Bolaget etableras

  Kärnborrning AB bildas som ett dotterbolag till Hagby Bruk AB i Nora.
 • 1989Försäljning av bolag

  Hagby Bruk AB säljer Kärnborrning AB till företagsledningen
 • 1991Bolagsförvärv

  GAB Borr förvärvas och får namnet Drillcon
 • 1993Bolagsförvärv

  Bolidens entreprenadavdelning Boliden GB förvärvas och Drillconkoncernen tar form
 • 1994Nytt Dotterbolag

  Ett dotterbolag i Portugal grundas, idag Drillcon Iberia SA
 • 2001Omstrukturering

  Beslutas att avveckla Drillcon Raise AB och sälja delar av maskinparken. Kvarvarande maskinpark tas över av Drillcon Core AB som hyr ut den till Drillcon Iberia.
 • 2006Börsinträde

  Drillcon noteras på First North
 • 2007Bolagsförvärv

  Finska Suomen Malmi Oy förvärvas varvid Drillcons omsättning fördubblas och Drillcon blir Europas ledande bolag inom undersökningsborrning för gruv- och anläggningsindustrin
 • 2009Nytt Dotterbolag

  Drillcon Norway AS grundas som förmedlare och agent för Drillcons tjänster i Norge.
 • 2011Bolagsförvärv

  NIBU Borr AB kärnborrningsavdelning förvärvas
 • 201350 års firande

  Drillcon firar 50 år
 • 2015Avveckling

  Suomen Malmi Oy avvecklas via konkurs
 • 2016Ny marknad

  Ett nytt dotterbolag i Chile, Drillcon Americas SpA grundas
 • 2016Omorganisation

  Drillcon Core omorganiseras och byter namn till Drillcon Scandinavia och respektive bolag tar ansvar för hela serviceutbudet inom sin geografiska marknad
Idag är Drillcons huvudsakliga verksamhet uppdelad på tre dotterbolag, Drillcon Scandinavia AB Drillcon Iberia SA och Drillcon Americas SpA. Verksamheten omfattar kärnborrning, raiseborrning samt geotekniska undersökningar.