Hållbarhet

Säkerhet & Miljöpolicy

Policy – baserad på ISO 9001 och ISO 45001.
Denna policy är tillämplig på alla verksamheter i koncernen och varje VD inom Drillcon är ansvarig att implementera denna policy i deras verksamhet.

Drillcon är en ledande serviceleverantör av borrtjänster inom gruv- och anläggningssegmentet. Drillcon etablerades för över 50 år sedan och redan från start erhålls internationella borrkontrakt. Koncernen utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice och har ett nära samarbete med kunder samt affärspartners på den Europeiska- och sydamerikanska marknaden.

Drillcon levererar till kunder hållbara långsiktiga innovativa lösningar som resulterar i en ökad produktivitet med högsta säkerhet i fokus. Huvudkontoret ligger i Sverige med dotterbolag i Europa och Latinamerika. Totalt, når koncernens verksamhet 45 marknader.Environment Policy Download ISO 9001 Certification Download ISO 45001 Certification Download Customer Satisfaction Form

Business Code of Practice

whistlerblowing@drillcon.se

Drillcon’s ledning och medarbetare har åtaganden till interna och externa intressenter och det är av högsta vikt att medarbetare hos Drillcon’s följer vår Business Code of Practice.

 

Ladda ner Drillcon Business Code of Practice