Finansiella rapporter

Drillcon Group’s kvartal och årsrapporter.
2021 – ett utmanande år

2021- Drillcon startade året med målet att nå rekordåret 2019 års nivåer rörande lönsamhet och volym, eftersom Drillcon gick in 2020 med flera större kontrakt till ett värde motsvarande på cirka 500 Mkr. Vidare levde Drillcon i tron att restriktioner kopplat till pandemin skulle försvinna och därmed minska vår kostnadsmassa och öka vår effektivitet. Det visade sig dock tidigt att 2021 skulle bli ett av de mest utmanande åren någonsin för Drillcon med fortsatta restriktioner och produktionsstörningar.

Patrik Rylander – CEO Drillcon

Ladda ner rapporter

I avsnittet ovan kan du ladda ner alla tillgängliga finansiella rapporter.

 

Kvartalsrapporter 2022
Kvartalsrapporter 2021
Kvartalsrapporter 2020
Kvartalsrapporter 2019
Kvartalsrapporter 2018
Kvartalsrapporter 2017
Kvartalsrapporter 2016
Kvartalsrapporter 2015
Kvartalsrapporter 2014
Kvartalsrapporter 2013
Kvartalsrapporter 2012
Årsredovisningar 2021

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2020

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2019

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2018

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2017

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2016

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2015

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2014

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2013

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2012

Only available in Swedish