Finansiella rapporter

Drillcon Group’s kvartal och årsrapporter.
2020 – ett år med många utmaningar men som fick en tydlig upprampning under årets två sista kvartal där nya kontrakt slöts till ett värde av cirka 500 miljoner kronor.

2020 – Startades med förväntningar att rekordåret 2019 skulle överträffas eftersom förutsättningar föreföll vara goda. Mer eller mindre alla borriggar i Drillcons flotta var kontrakterade i olika projekt runt om i världen och samtidigt fördes samtal med flera kunder om nya potentiella affärer. Kort därefter kom Covid-19 som kom att påverka verksamhetens produktionsvolym och kostnader under hela 2020. Flera pågående och nya potentiella projekt stoppades eller försenades. Redan i första kvartalet valde Drillcon att snabbt göra en omställning med varsel och korttidspermitteringar. Under året har organisationen visat sin styrka och förtjänstfullt med korta svarstider genomfört ett flertal olika strukturella åtgärder och anpassningar för att minska våra kostnader, samtidigt som nya borrkontrakt slutits. Bara under årets sista sex månader slöts nya kontrakt till ett värde av 500 miljoner kronor.

Patrik Rylander – CEO Drillcon

Ladda ner rapporter

I avsnittet ovan kan du ladda ner alla tillgängliga finansiella rapporter.

 

Kvartalsrapporter 2021

Kvartalsrapporter Reports in Swedish

Kvartalsrapporter 2020
Kvartalsrapporter 2019
Kvartalsrapporter 2018
Kvartalsrapporter 2017
Kvartalsrapporter 2016
Kvartalsrapporter 2015
Kvartalsrapporter 2014
Kvartalsrapporter 2013
Kvartalsrapporter 2012
Årsredovisningar 2020

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2019

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2018

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2017

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2016

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2015

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2014

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2013

Only available in Swedish

Årsredovisningar 2012

Only available in Swedish