First North

Drillcon-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

First North är en marknadsplats för mindre tillväxtföretag och erbjuder en värld av möjligheter på den nordiska och globala finansiella marknaden. Den ger bolag ökad visibilitet och tillgänglighet till norra Europas pool av kapital, och kombinerar fördelarna att vara listad med enkelhet. First North är en del av OMX Nordiska Börs. Det innebär att företagen som är listade på First North har samma möjligheter som de stora företagen, men regelverket är mindre avancerat. Och när bolaget är redo för den nordiska listan är steget mycket kortare, eftersom man i princip redan är där.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se

Marknadsplates bedrivs parallelt med huvudmarknaden där aktier handlas i ett gemensamt system. Detta gör marknadsplatsen tillgänglig för ca 200 europeiska medlemmar till Nasdaq att handla på två marknaden via ett gemensamt system. First North är en diversierad marknad som representeras av bolag från olika industrier som är operativa inom Norden och globalt.