Vd har ordet

 
2020 – ett år med många utmaningar men som fick en tydlig upprampning under årets två sista kvartal där nya kontrakt slöts till ett värde av cirka 500 miljoner kronor.

2020 – Startades med förväntningar att rekordåret 2019 skulle överträffas eftersom förutsättningar föreföll vara goda. Mer eller mindre alla borriggar i Drillcons flotta var kontrakterade i olika projekt runt om i världen och samtidigt fördes samtal med flera kunder om nya potentiella affärer. Kort därefter kom Covid-19 som kom att påverka verksamhetens produktionsvolym och kostnader under hela 2020. Flera pågående och nya potentiella projekt stoppades eller försenades. Redan i första kvartalet valde Drillcon att snabbt göra en omställning med varsel och korttidspermitteringar. Under året har organisationen visat sin styrka och förtjänstfullt med korta svarstider genomfört ett flertal olika strukturella åtgärder och anpassningar för att minska våra kostnader, samtidigt som nya borrkontrakt slutits. Bara under årets sista sex månader slöts nya kontrakt till ett värde av 500 miljoner kronor.

Patrik Rylander – Vd