CEO har ordet

2019 – Starkt förbättrat resultat samt nya kontrakt och kunder

Drillcon fortsätter att leverera och har de senaste tre åren växt organiskt med cirka 48 procent och samtidigt förbättrat rörelsemarginalen.  År 2019 är inget undantag, vi fortsätter att ta marknadsandelar och förbättrar rörelsemarginalen med hela 4,4 procentenheter som slutar på 19,2 procent.  Vi producerar volymer med efterfrågad kvalité i rätt tid till våra kunder. De nya kunderna som kontrakterats innebär att vi nu får intäkter från kunder som bryter andra mineraler. Detta breddar vår viktade kundkorg av mineraler samt minskar vår riskexponering vid en volatil marknad för mineralpriser. Sammantaget är det en kvittens på att vi gör ett bra jobb, något som skall tillskrivas samtliga medarbetare inom Drillcon.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Hög säkerhetskultur i verksamheten där Loss Time Injuired (LTI) nu är under 1,0
  • Vi fortsätter att ta marknadsandelar samtidigt som lönsamheten förbättras
  • De kontrakt som slutits under året ger en fortsatt god grund för en ökad produktionsvolym under 2020
  • Efterfrågan bedöms på kort sikt fortsätta vara kvar på nuvarande goda nivåer

Patrik Rylander – CEO