Rapportdatum

Rapportdatum för finansiella rapporter

2022

16 Februari
Kvartalsrapport 4

2021

06 Maj
Kvartalsrapport 1
19 Maj
Drillcon årsstämma
11 Augusti
Kvartalsrapport 2
09 November
Kvartalsrapport 3

2020

20 Maj
Årsstämma i Nora
6 Maj
Kvartalsrapport 1
11 Augusti
Kvartalsrapport 2
6 November
Kvartalsrapport 3

2019

15 Februari
Bokslutskommuniké 2018
03 Maj
Q1 rapport 2019
17 Maj
Årsstämma, plats Nora
09 Augusti
Q2 rapport 2019
06 November
Q3 rapport 2019

2018

17 Februari
Bokslutskommuniké 2016
17 Maj
Årsstämman hålls den 17 maj 2018 i Nora
17 Augusti
Q2 2018
13 November
Q3 2018