parallax background

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med tolos entreprenad as

Drillcon AB – andra kvartalets rapport
augusti 11, 2020
Drillcon erhåller borrkontrakt med boliden tara mines dac på irland
augusti 24, 2020

Tolos Entreprenad AS och Drillcon Norway AS har slutit ett kontrakt att genomföra raiseborrning i Norge. Arbetet startar upp under augusti och beräknas vara klart i under första kvartalet 2021 och motsvarar ett värde på cirka 12 Mkr.

– ” Vi är mycket glada att se hur våra ansträngningar med ökade marknadsaktiveter i Norge börjar ge resultat och att vi nu har fått förtroende att genomföra ett raiseborrningsprojekt för vattenförsörjning.”

säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

 

Nora 13 augusti 2020

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 13 augusti kl 10.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se