parallax background

Drillcon har slutit ett ramavtal med zinkgruvan mining rörande prospekteringsborrning

Drillcon sluter ett borrkontrakt med trafigura mining group – matsa som motsvarar ett värde mellan 240-260 mkr
september 7, 2020
Drillcon AB – tredje kvartalets rapport
november 6, 2020

Zinkgruvan Mining AB och Drillcon Scandinavia har slutit ett ramavtal rörande prospekteringsborrning. Avtalet motsvarar ett värde mellan 130 – 150 Mkr om det avropas i sin helhet. Avtalet är giltigt över en period om tre år med start januari 2021.

– ” Zinkgruvan Mining AB är, och har under flera år varit en mycket viktig kund till Drillcon Scandinavia. Vi är mycket glada att vi under pågående pandemin har slutit ett längre avtal över en period om tre år. Avtalet ger en långsiktig samt en högre produktion jämfört mot tidigare avtal och vi ser det som ett kvitto att Drillcon levererar ett mervärde till Zinkgruvans produktion av zink.”

säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

(Bakgrund: Zinkgruvan Mining är en underjordsgruva i Zinkgruvan i Askersunds kommun. Företaget bryter och anrikar zink, bly och kopparmalm. Gruvan ingår sedan 2004 i den svensk-kanadensiska gruvkoncernen Lundin Mining. Gruvan är Sveriges sydligaste underjordsgruva och har varit i kontinuerlig drift sedan 1857)

Nora 30 oktober 2020

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 30 oktober kl 14:15 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet 2016 bildades Drillcon Americas SpA som tar hand om den sydamerikanska marknaden.
Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se