parallax background

Styrelsen för Drillcon beslutar att tidigarelägga första kvartalsrapporten

Drillcon AB, förslag om utdelning på 0,50 kr per aktie dras tillbaka
mars 31, 2020
Drillcon AB- Första kvartalets rapport
april 17, 2020

Styrelsen för Drillcon AB har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten (Q1) och publicerar den fredag 17 april klockan 16:00. Genom att tidigarelägga rapporten kan ledningen prioritera verksamhetskritiska aktiviteter samtidigt som aktieägarna erhåller aktuell finansiell information.

Årsstämman beräknas hållas som tidigare aviserats onsdagen den 20 maj 2020 kl. 14.00 på Nora stadshotell. (Med reservation för eventuella ändrade myndighetsbeslut relaterat till covid-19).

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

Nora 16 april 2020

För ytterligare information kontakta:
Patrik Rylander
VD Drillcon AB

Tel.: 070 328 9719 | E-post: patrik.rylander@drillcon.se

Pressreleasen och ytterligare information kan inhämtas www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 17 april kl 16:00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se