september 7, 2021

Pressrelease – Drillcon Flyttar Huvudkontor Och Det Svenska Dotterbolaget Till Örebro

Ökad omsättning, flera projektetableringar och ett nytt kontrakt i första kvartalet
augusti 11, 2021

Drillcon Erhåller Ett Borrkontrakt Med Lundin Somincor I Portugal

Lundin Mining Candelaria i Sydamerika och Drillcon Americas SA har slutit ett avtal rörande Raiseborrning.
augusti 11, 2021

Pressrelease – Andra kvartalets rapport 2021

Ökad omsättning, flera projektetableringar och ett nytt kontrakt i första kvartalet
maj 20, 2021

Pressrelease – Stämmokommuniké 2021

Ökad omsättning, flera projektetableringar och ett nytt kontrakt i första kvartalet
maj 6, 2021

Första kvartalets rapport 2021

Ökad omsättning, flera projektetableringar och ett nytt kontrakt i första kvartalet
april 21, 2021

Kallelse till Drillcon årsstämma den 19 maj 2021

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 19 maj 2021 genom poströstning.
april 8, 2021

Drillcon etablerar nytt dotterbolag på irland

Under 2020 slöts två kontrakt på Irland med Boliden Tara Mine som var ett genombrott för Drillcon på en ny geografisk marknad. Detta följs nu upp med ett nytt ramavtal som sträcker sig över en period om tre år med samma kund och startar upp det andra kvartalet, 2021.
mars 10, 2021

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med skanska i norge

Arbetet kommer starta upp januari 2022 och beräknas vara klart under andra kvartalet 2022. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 12–13 Mkr
februari 16, 2021

Drillcon Bokslutskommuniké 2020

december 28, 2020

Drillcon får Genombrott på ny Geografisk Marknad – Irland

Irland är en ny geografisk marknad där det första historiska avtalet för Drillcon slöts under kvartal 3, 2020.
december 28, 2020

Drillcon erhåller borrkontrakt med lundin mining i sydamerika

Lundin Mining Candelaria i Sydamerika och Drillcon Americas SA har slutit ett avtal rörande Raiseborrning.
december 9, 2020

Rättslig process avgjord – Drillcon erhåller cirka 7,5 mkr som positivt påverkar årets nettoresultat

Drillcon Iberia slöt ett kontrakt i Portugal 2013 med ett konsortium som hade två delägare.
november 6, 2020

Drillcon AB – tredje kvartalets rapport

2020 hittills – full fart, tvärstopp och nu tydlig upprampning
oktober 30, 2020

Drillcon har slutit ett ramavtal med zinkgruvan mining rörande prospekteringsborrning

Zinkgruvan Mining AB och Drillcon Scandinavia har slutit ett ramavtal rörande prospekteringsborrning.
september 7, 2020

Drillcon sluter ett borrkontrakt med trafigura mining group – matsa som motsvarar ett värde mellan 240-260 mkr

Trafigura Mining Group – Matsa, Magdalena i Spanien har slutit ett ramavtal rörande raiseborrning med Drillcon Iberia SA.
augusti 24, 2020

Drillcon erhåller borrkontrakt med boliden tara mines dac på irland

Boliden Tara Mines Dac har tecknat ett ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning.
augusti 13, 2020

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med tolos entreprenad as

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR).
augusti 11, 2020

Drillcon AB – andra kvartalets rapport

Drillcon AB - andra kvartalets rapport
juni 15, 2020

Drillcon stabiliseringsborrar vid brandhärjad fastighet i Stockholm

Drillcon Scandinavia har genomfört omfattande stabiliseringsborrning för att säkra fasaden till den kulturminnesmärkta fastigheten i hörnet Biblioteksgatan/Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm, som brandhärjades svårt i november 2017.
maj 26, 2020

Drillcon erhåller raiseborrningskontrakt i bolidenområdet

Boliden och Drillcon Scandinavia har tecknat ett raiseborrningskontrakt i Bolidenområdet.