september 5, 2018

Drillcon erhåller raiseborrningskontrakt med lns as

Drillcon Scandinavia har slutit ett raiseborrningskontrakt med LNS AS i Norge. Kontrakt avser raiseborrning av tre (3) stycken schakt som ingår i ett vattenkraftprojekt med en diameter mellan 1,8 – 2,8 m.
augusti 17, 2018

Drillcon AB – Andra Kvartalets Rapport – 2018

En trög start på året med produktionsstörningar har som förväntat nu återhämtats. Det andra kvartalet generar en organisk tillväxt med ca 24 procent och ett förbättrat nettoresultat med ca 28 procent jämfört med föregående års kvartal.
juni 29, 2018

Drillcon ab byter Certifed Adviser till Eminova Fondkommission

Drillcon AB har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
juni 28, 2018

Drillcon erhåller ett kontrakt för styrd borrning med trafigura mining group – Matsa

Arbetet kommer påbörjas under senare delen av augusti, 2018 och förväntas vara avslutat december 2018. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 11 Mkr.
juni 27, 2018

Drillcon Iberia erhåller ett borrkontrakt med Lundin Mining – Somincor

Drillcon Iberia SA har slutit ett prospekteringsborrkontrakt, underjord med Lundin Mining – Neves-Corvo Somincor. Arbetet kommer starta upp under juli månad och förväntas vara avslutat, juni, 2019. Kontraktet motsvarar ett värde på cirka 12 Mr.
maj 25, 2018

Drillcon Erhåller Förlängt Ramavtal Med Boliden Rörande Prospekteringsborrning

Boliden har förlängt ett ramavtal med Drillcon Scandinavia på ytterligare två år. Avtalet avser prospekterings-borrning vid tre olika produktionsställen och är giltigt fr.o.m. dagens datum, 2018. Det fortsatta förtroendet ger Drillcon Scandinavia en beläggning av befintlig produktionskapacitet för ytterligare två år.
maj 17, 2018

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 17 maj hållit årsstämma i Nora.
maj 11, 2018

Bolagsstämma Drillcon AB

Bolagsstämma Drillcon AB. Inför bolagsstämman den 17 maj kl 14.00 på Nora Stadshotell har Drillcons huvudägare lämnat följande förslag till styrelse och arvode till styrelsen.
maj 8, 2018

Första kvartalets rapport – 2018

ÖKAD OMSÄTTNING OCH LÅNGA KONTRAKTSTIDER.
april 13, 2018

Kallelse till Drillcon årsstämma den 17 maj 2018

Årsstämma i Drillcon AB (publ) genomförs den 17 maj 2018, kl. 14:00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
februari 16, 2018

Bokslutskommunike 2018

Rekordår med förbättrat resultat och hög organisk tillväxt.
februari 9, 2018

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – dundee precious metals inc

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med chelopech mining – dundee precious metals inc.
januari 16, 2018

Drillcon erhåller ett förlängt Raiseborrningskontrakt med Trafigura Mining group – Matsa

Trafigura Mining Group – Matsa Mine i Spanien har förlängt pågående avtal med Drillcon Iberia t.o.m. februari 2019.
december 5, 2017

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan – lundin mining

ZINKGRUVAN – Lundin Mining har slutit ett ramavtal med Drillcon Scandinavia rörande prospekteringsborrning. Avtalet är giltigt för en period om (3) år och startar 2018-01-01. Om ramavtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till cirka 90 Mkr.
december 1, 2017

Drillcon erhåller raiseborrningsontrakt med boliden

Drillcon Scandinavia har slutit raiseborrningskontrakt med Boliden. Kontraktet innefattar att borra två stycken ventilationsschakt med en diameter 3,5 meter och en längd om cirka 143 meter per schakt. Arbetet kommer startas upp i början av andra kvartalet 2018.
november 3, 2017

Delårsrapport tredje kvartalet

Fortsatt hög efterfrågan, produktion och organisk tillväxt. Nu går det bra för Drillcon. Med hjälp av marknaden och en ökad investeringsvilja från de stora gruvbolagen har efterfrågan och produktion ökat. Samtidigt har Drillcon omorganiserats och tagit in mer personal. Med vårt traineeprogram som nu pågått i mer än ett år så har den ökade efterfrågan klarats av.
september 20, 2017

Drillcon erhåller ett förlängt borrkontrakt med Somincor – Lundin Mining

SOMINCOR – Lundin Mining har valt att utlösa en option och förlänger pågående kontrakt med ett år avseende Raise Boring i Portugal. Optionen avser perioden december 2017 och gäller tom november 2018. Kontraktet är värt cirka 35 Mkr.
augusti 18, 2017

Delårsrapport jan-juni 2017 Drillcon AB

Ett andra kvartal som återspeglas av en hög efterfrågan och organisk tillväxt för samtliga segment i portföljen. Intäkter, resultat och marginal förbättrades. Periodens organiska tillväxt blev 44%, vilket motsvarar en nettoomsättning på 85,8Mkr (59,6Mkr). EBITDA hamnade på 15,0Mkr (8,7Mkr) och resultat efter skatt blev på 7,2Mkr (3,3Mkr) för andra kvartalet.
juni 7, 2017

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining

Drillcon erhåller ett borrkontrakt med zinkgruvan mining. Drillcon Scandinavia AB har erhållit ett kärnborrningskontrakt, ovan jord med Zinkgruvan Mining. Arbetet startar upp direkt och kommer pågå under 2017. Kontraktet är värt cirka 30Mkr.
maj 18, 2017

Årsstämma i Drillcon AB (publ) – 2017

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 18 maj hållit årsstämma i Nora. Årsredovisning och utdelning. Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016. Stämman beslutade att 13 380 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,30 kr per stamaktie med avstämningsdag 22 Maj 2017. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.