december 16, 2016

Drillcon Investerar i Ytterligare Borrkapacitet

Drillcon har beslutat att under 2017 investera i ytterligare raiseborrningskapacitet för att möta behovet för tidigare kommunicerade affärer och ytterligare potential i marknaden. Investeringen uppgår totalt till ca 65 MSEK. Investeringen finansieras till största delen ur EU:s fond för infrastrukturprojekt 2020. Villkoren för denna finansiering medger att upp till ca 20 MSEK kan efterges om vissa parametrar uppnås. Dessa parametrar inkluderar bl.a. antal anställda och omsättningsökning vid utgången av 2019. Det går inte att idag säkert bedöma sannolikheten i att dessa parametrar kan uppnås.
november 4, 2016

Drillcon AB kvartalsrapport tre (3)

Omstrukturering och marknadsanpassning börjar ge resultat. Det har varit ett intensivt kvartal tre, där arbetet med omstrukturering och marknadsanpassning av Drillcon Scandinavia börjar ta form och generera ökade produktionsvolymer. Etableringen av det nya dotterbolaget Drillcon Americas SpA i Chile gav snabbt resultat och vårt första raiseborrning kontrakt slutits. Produktionen startas januari / februari, 2017. Vidare har vi besökt andra länder i Sydamerika i syfte att skapa en ökad förståelse om marknadsläget.
november 3, 2016

Ny Vd Till Drillcon Scandinavia AB

Det är med glädje vi kan meddela att Drillcon Scandinavia AB har rekryterat Svante Berglund som ny vd för bolaget. Svante Berglund startade sin karriär inom Drillcon koncernen november 1987 och har under sin anställning haft flera olika befattningar, senast som produktionschef med personal- och marknadsansvar. Med sin erfarenhet och kompetens ser vi med tillförsikt att Drillcon Scandinavia kommer få den stabilitet och möjlighet till fortsatt tillväxt på den skandinaviska marknaden.
oktober 3, 2016

Drillcons Dotterbolag I Sydamerika Har Erhållit Sitt Första Borrkontrakt

Drillcon AB:s nystartade dotterbolag Drillcon Americas SPA har erhållit sitt första borrkontrakt i Chile. Kontraktet avser raise-borrning av två schakt (om totalt ca 400 meter) i Chuquicamata-Calama. Projektet skall påbörjas i januari 2017 och beräknas vara klart under oktober 2017. Jag är mycket glad över att Drillcon fått förtroendet att genomföra detta projekt i Chile.
september 14, 2016

Drillcon AB Etablerar Dotterbolag I Sydamerika

Drillcon har tagit ett beslut att starta upp ett nytt dotterbolag i Sydamerika, Drillcon Americas SPA. Bolaget kommer ha sitt säte i Santiago, Chile, och förväntas vara operativt i slutet av oktober 2016. Vi har noterat ett ökat intresse av våra tjänster från kunder i Sydamerika. Med Drillcon Americas SPA kommer vi närmare våra kunder och vårt utbud av tjänster blir mer tillgängligt och kan anpassas efter kunders behov.
september 13, 2016

Förändringar i vårt dotterbolag Drillcon Core AB

Drillcon Core AB kommer att rekrytera en ny vd samt byter namn till Drillcon Scandinavia AB. Drillcon anpassar verksamheten efter marknadens behov. Detta görs genom namnbyte och organisationsförändring för att öka fokus på kundernas behov av tjänster på den skandinaviska marknaden. I anslutning till denna marknadsanpassning kommer även en ny vd att rekryteras.