december 19, 2018

Drillcon Scandinavia Erhåller ett Borrkontrakt Med Lkab Motsvarande ett Värde upp Till 200 Mkr

Drillcon Scandinavia har slutit ett ramavtal med LKAB, Malmberget rörande prospekteringsborrning. Om avtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till 200 Mkr. Avtalet är giltigt för en period om fyra (4) år och startas upp direkt.
november 13, 2018

Drillcon AB – Tredje Kvartalets Rapport – 2018

Organisk tillväxt med 14 procent och rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 30 procent
oktober 17, 2018

Drillcon Americas erhåller ett kontrakt avseende raiseborrning

Drillcon Americas SpA har slutit ett kontrakt för Raiseborrning med Ferrovial i Chile. Kontraktet avser borrning av två schakt som ingår i ett stort vattenkraftsprojekt i Anderna, Chile.
september 5, 2018

Drillcon erhåller raiseborrningskontrakt med lns as

Drillcon Scandinavia har slutit ett raiseborrningskontrakt med LNS AS i Norge. Kontrakt avser raiseborrning av tre (3) stycken schakt som ingår i ett vattenkraftprojekt med en diameter mellan 1,8 – 2,8 m.
augusti 17, 2018

Drillcon AB – Andra Kvartalets Rapport – 2018

En trög start på året med produktionsstörningar har som förväntat nu återhämtats. Det andra kvartalet generar en organisk tillväxt med ca 24 procent och ett förbättrat nettoresultat med ca 28 procent jämfört med föregående års kvartal.
juni 29, 2018

Drillcon ab byter Certifed Adviser till Eminova Fondkommission

Drillcon AB har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.